16. 02. 2021 – Poruchy pozornosti a soustředění jako důsledek ADHD, ADD
Online seminář s Mgr. Marikou Kropíkovou

16. února 2021, od 13.00 do 17.00 hodin

online přes Microsoft Teams – link na připojení Vám zašleme na e-mail 30 minut před zahájením setkání

Seminář slouží k dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků.

Seminář objasňuje příčiny a následky nepozornosti, hyperaktivity a impulzivity žáků ve škole. Poruchy souhrnně označované jako ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADD (Attention Deficit Disorders) se projevují neschopností udržet pozornost při výuce, dokončovat úkoly, zapomnětlivostí v každodenních činnostech.

Obsahem semináře je základní terminologie, diagnostické, reedukační a podpůrné formy systematické péče, optimální strategie ve výuce, možnosti spolupráce výchovných poradců a školních psychologů na základě doporučení pedagogicko-psychologickými poradnami, smysl IVP (individuální vzdělávací plán) a význam pravidelných konzultací rodičů s učiteli.

Rozbor příkladů z praxe, optimální možnosti pomoci, diskuze.

Účastníci semináře obdrží osvědčení, které následně zašleme poštou. Do přihlašovacího e-mailu, prosím, uveďte: titul, jméno, datum narození a adresu k následnému zaslání osvědčení.

 

Cílem ONLINE semináře je posílení a další vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřené na poruchy pozornosti, které jsou zapříčiněny poruchami ADHA a ADD. Objasnění příčin a následků nepozornosti, hyperaktivity a impulzivity žáků ve škole. Zaměříme se na důsledky poruch způsobují neschopnost udržet pozornost při výuce, dokončení úkolů, zapomnětlivosti v každodenních činnostech.

Seminář je zdarma, pořádán v rámci projektu “ORP Říčany – Místní akční plány rozvoje vzdělávání II”, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008643, který je financován z Evropských strukturálních a investičních fondů, z rozpočtu České republiky, z rozpočtu města Říčany a z vybraných obcí ORP Říčany.

ZAREGISTROVAT SE MŮŽETE ZDE