19. 3. 2020 – Učící se sít ŽŠ – ZRUŠENO
Pro ředitele ZŠ

19. března 2020 od 15.00 do 17.15

ZŠ bratří Fričů Ondřejov, nám. 9. května 68, Ondřejov

Program:

15.00 hodin

Zahájení

Informace z projektu MAP II

Představení aktivit Letní školy pro pedagogy 2020 v Kostelci nad Černými lesy

Představení Základní školy bratří Fričů – Eva Štosová (ředitelka školy)

15.45–16.10 hodin

Prohlídka prostor školy

16.15–16.25 hodin

Přesun automobilem do Hvězdárny Ondřejov, Fričova 298, Ondřejov

16.30–17.15 hodin

Exkurze – Hvězdárna Ondřejov s Pavlem Suchanem

Zavítáme do Hvězdárny v Ondřejově, kde výzkum a pozorování hvězd probíhá již přes sto let. Čeká tu na vás krásná 45 minutová exkurze s průvodcem.

Cílem setkání je zajistit posílení kompetencí ředitelů, konzultace konkrétních problémů. Vzájemné seznámení a sdílení společných témat z pozice ředitele. Setkání je zdarma a je pořádáno v rámci projektu “ORP Říčany – Místní akční plány rozvoje vzdělávání II”, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008643, který je financován z Evropských strukturálních a investičních fondů, z rozpočtu České republiky, z rozpočtu města Říčany a z vybraných obcí ORP Říčany.

ZAREGISTROVAT SE MŮŽETE ZDE