9. 12. 2021 Jak učit o historii říčanského hradu
Praktický workshop s Ing. Editou Ježkovou a Mgr. Janem Boukalem

9. prosince 2021, od 15.30 do 17.00 hodin

MUZEUM Říčany, Rýdlova 271/14, 251 01 Říčany

Workshop je určen učitelům 1. stupně a učitelům 2. stupně zaměřených na dějepis, kteří působí v regionu MAP Říčany.

 

ANOTACE A CÍL WORKSHOPU:

Představíme program k výstavě, kterou školy mohou navštívit od prosince do února. Ukážeme novou publikaci o říčanském hradu a materiály pro školy v Regionální učebnici Říčansko.

Pro zájemce navazuje na setkání komentovaná prohlídka výstavy s historikem muzea.

 

Workshop je pořádán zdarma v rámci projektu “ORP Říčany – Místní akční plány rozvoje vzdělávání II”, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008643, který je financován z Evropských strukturálních a investičních fondů, z rozpočtu České republiky, z rozpočtu města Říčany a z vybraných obcí ORP Říčany.

ZAREGISTROVAT SE MŮŽETE ZDE