Nový projekt MAP III

POSÍLÁME MAP DO DALŠÍHO KOLA – MAP III

Vzhledem k blížícímu se konci druhé etapy MAP a vyhlášení nové výzvy začínáme připravovat
pokračování projektu do dalších let. V návaznosti na proběhlou realizaci a nové potřeby regionu byl
navrhnut následující obsah nového projektu MAP III.

Operační program: Výzkum, vývoj, vzdělávání
Poskytovatel dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
PO3: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání
Projekt místní akční plány vzdělávání je realizován pro 53 obcí z ORP Říčany (včetně obce Průhonice, která byla schválena pro realizaci MAP v ORP Říčany).
Žadatel: město Říčany
Délka trvání projektu: maximálně 24 měsíců (do roku 2023)

Oslovené obce

Babice, Březí, Černé Voděrady, Čestlice, Dobřejovice, Doubek, Herink, Hrusice, Jevany, Kaliště, Kamenice, Klokočná, Konojedy, Kostelec nad Černými lesy, Kostelec u Křížků, Kozojedy, Křenice, Křížkový Újezdec, Kunice, Louňovice, Mirošovice, Mnichovice, Modletice, Mukařov, Nučice, Nupaky, Oleška, Ondřejov, Oplany, Pětihosty, Petříkov, Popovičky, Prusice, Radějovice, Říčany, Senohraby, Sluštice, Strančice, Struhařov, Stříbrná Skalice, Sulice, Světice, Svojetice, Štíhlice, Tehov, Tehovec, Velké Popovice, Vlkančice, Všestary, Výžerky, Vyžlovka, Zvánovice, obec Průhonice.

Realizační tým musí oslovit všechny MŠ, ZŠ, ZUŠ v regionu zapsané v rejstříku MŠMT. V ORP Říčany bude osloveno celkem 34 ZŠ, 56 MŠ a 3 ZUŠ. Do projektu se musí zapojit alespoň 66 škol.

Co školám přineseme?

 • Pravidelné aktualizace investičních záměrů – nutnost soulad s MAPem pro možnost čerpání dotací EU.
 • Informace o dění ve školství, sdílení zkušeností mezi řediteli, zástupci ředitelů, pedagogů.
 • Možnost účastnit se Letní školy pro pedagogy.
 • Účast na seminářích pro školy (lektory a témata školení vybíráme na základě potřeb škol).
 • Možnost účastnit se výjezdních zasedání pro ředitele a zástupce ředitelů MŠ a ZŠ.
 • Podpora spolupráce a síťování MŠ a ZŠ s neziskovými organizacemi.
 • Možnost zapojit se do odborné sítě (pro ZŠ odborné předměty, pro MŠ polytechnika, čt/mat pregramotnost) s možností získání odborných pomůcek dle potřeb škol.
 • Workshopy pro rodiče.
 • Podpora při vyjednávání posílení kapacit PPP.
 • Právní poradenství pro školy.
 • Podpora školám při psaní žádostí o dotaci.
 • Podpora spolupráce knihoven a škol.

Jaké aktivity budou v projektu realizovány?

1) Řídicí výbor – setkání 2x ročně, schvalování projektů předkládaných do dotačních výzev

2) Učící se síť ředitelů MŠ a ZŠ – setkání 2x ročně, sdílení aktuálních témat mezi vedoucími pracovníky škol

3) Oborová setkání pedagogů dle aprobací – kulaté stoly s místními odborníky

4) Podpora škol v plánování – popis potřeb škol a školní akční plány

5) Pracovní skupina pro financování – plánování financování navržených aktivit

6) Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti – sdílení vzdělávacích metod, pomůcek v oblasti čtenářské gramotnosti mezi aktéry v území

7) Pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti – sdílení vzdělávacích metod, pomůcek v oblasti matematické gramotnosti mezi aktéry v území

8) Pracovní skupina pro rovné příležitosti – přechody ve vzdělávání, spolupráce s PPP a OSPOD

9) Tvorba analýzy území, strategie rozvoje a implementace aktivit – sběr, zpracování a přenos dat na MŠMT k aktuální situaci v regionu

10) Spolupráce s Krajským akčním plánem zaměřeným na střední školství a dalšími projekty zaměřenými na kvalitu vzdělávání – provázanost přechodu žáků ze ZŠ na SŠ

11) Pomoc školám s administrací dotací

12) Evaluace – naplánování obsahu nového OP JAK (včetně nastavení nových „šablon“)

13) Informační portál pro školy www.map-ricany.cz

SPOLEČNĚ PRO ÚSPĚCH NAŠICH ŠKOL
KONTAKTY

Monika Žilková

VEDOUCÍ PROJEKTU MAP

Miroslava Kučerová

KOORDINÁTORKA
IMPLEMENTAČNÍCH AKTIVIT

Pavlína Zajíčková

PROJEKTOVÁ SPECIALISTKA