Pro úspěch našich škol

MAP ŘÍČANY

PROJEKTU

MAP je zkratka pro Místní akční plán rozvoje vzdělávání. MAP v ORP Říčany je projekt, který pomáhá celému regionu Říčanska, tedy 53 obcím včetně obce Průhonice a všem jejich mateřským školám, základním školám, základním uměleckým školám, vzdělávacím organizacím, učitelům, dětem a žákům.

nadcházející AKCE

14. 06. 2023
17.00—18.00 hodin

Adaptace dětí v mateřské škole
s Mgr. Jitkou Svátkovou a Mgr. Lenkou Šourkovou

Online setkání

Pro rodiče dětí nastupujících do MŠ

14. 06. 2023
16.00—17.00 hodin

Jednání řídicího výboru MAP

Jednání

Pro členy výboru

Projekt MAP II navazuje na projekt MAP I, který byl realizován od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2017.