Pro úspěch našich škol

MAP ŘÍČANY

PROJEKTU

MAP je zkratka pro Místní akční plán rozvoje vzdělávání. MAP v ORP Říčany je projekt, který pomáhá celému regionu Říčanska, tedy 53 obcím včetně obce Průhonice a všem jejich mateřským školám, základním školám, základním uměleckým školám, vzdělávacím organizacím, učitelům, dětem a žákům.

nadcházející AKCE

25. 1. 2022
14.30 – 16.00 hodin

Setkání členů pracovních skupin
čtenářské a matematické gramotnosti a předškolního vzdělávání

Setkání pracovních skupin

Pro členy pracovních skupin

27. 1. 2022
14.00 – 15.00 hodin

Kulatý stůl pro pedagogy mateřských škol
s Mgr. Lenkou Šourkovou a Mgr. Jitkou Svátkovou

Kulatý stůl

Pro pedagogy mateřských škol

1. 2. 2022
16.30 – 18.30 hodin

Podávání léků chronicky nemocným dětem v MŠ a ZŠ
s Mgr. Pavlínou Miltovou

Online seminář

Pro pedagogy i nepedagogy MŠ a ZŠ

2. 2. 2022
9.00 – 14.00 hodin

Jak pracovat s datovou schránkou aneb proč musí mít školy datovou schránku orgánu veřejné moci
s RNDr. Ing. Evou Urbanovou, MBA

Online seminář

Pro ředitele a administrativní pracovníky

15. 2. 2022
17.00 – 18.00 hodin

Školní zralost
s Mgr. Jitkou Svátkovou a Mgr. Lenkou Šourkovou

Online seminář

Pro rodiče

17. 2. 2022
8.00 – 16.00 hodin

Rozvoj řeči, fonologického uvědomování (čtenářská pregramotnost)
s Mgr. Jiřinou Bednářovou

Webinář

Pro pedagogické pracovníky MŠ

Projekt MAP II navazuje na projekt MAP I, který byl realizován od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2017.