Pro úspěch našich škol

MAP ŘÍČANY

PROJEKTU

MAP je zkratka pro Místní akční plán rozvoje vzdělávání. MAP v ORP Říčany je projekt, který pomáhá celému regionu Říčanska, tedy 53 obcím včetně obce Průhonice a všem jejich mateřským školám, základním školám, základním uměleckým školám, vzdělávacím organizacím, učitelům, dětem a žákům.

nadcházející AKCE

5. 10. 2021
14.00 – 16.00 hodin

Setkání členů pracovní skupiny MŠ čtenářské gramotnosti k rozvoji potenciálu každého žáka
Příprava odborného workshopu regionu ORP Říčany

Setkání pracovní skupiny

Pro členy pracovní skupiny

7. 10. 2021
17.00 – 19.00 hodin

“Tvořivá hra: Nástroje a tipy z praxe”
s Mgr. Petrou Skřivánkovou

Online workshop

Pro pedagogy MŠ a rodiče předškolních dětí

13. 10. 2021
17.00 – 19.00 hodin

“Táta – vzor pro syna i dceru”
s Petrem Suchým

Online beseda

Pro pedagogy MŠ a ZŠ, rodiče i prarodiče

19. a 20. 10. 2021
14.30 – 18.30 hodin

“Dítě s mutismem v běžné mateřské škole”
s Mgr. Martinou Křivkovou

Dvoudenní navazující webinář

Pro pedagogické i logopedické pracovníky MŠ

Projekt MAP II navazuje na projekt MAP I, který byl realizován od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2017.