Pro úspěch našich škol

MAP ŘÍČANY

PROJEKTU

MAP je zkratka pro Místní akční plán rozvoje vzdělávání. MAP v ORP Říčany je projekt, který pomáhá celému regionu Říčanska, tedy 53 obcím včetně obce Průhonice a všem jejich mateřským školám, základním školám, základním uměleckým školám, vzdělávacím organizacím, učitelům, dětem a žákům.

nadcházející AKCE

29. 4. 2021 (1/2)
10. 6. 2021 (2/2)

14.00 – 16.00 hodin

Dvoudenní navazující seminář
Supervize pro pedagogy I. (B skupina) s PhDr. Vladislavou Moravčíkovou a Vítem Hrbáčkem

Online

KAPACITA NAPLNĚNA
Setkání je určeno pro pedagogy MŠ

8.—9. 6. 2021
14.30 – 17.30 hodin

Dítě s multismem v běžné mateřské škole
s Mgr. Martinou Křivkovou

SEMINÁŘ SE USKUTEČNÍ NA PODZIM 2021

Online

Pro pedagogy a logopedické asistenty MŠ

10. 6. 2021 (2/2)
14.00 – 16.00 hodin

Dvoudenní navazující seminář
Supervize pro pedagogy II. (B skupina)
s PhDr. Vladislavou Moravčíkovou a Vítem Hrbáčkem

Online

KAPACITA NAPLNĚNA
Setkání je určeno pro pedagogy MŠ

14. 6. 2021
17.30 – 19.00 hodin

Tvořivá hra: nástroje a tipy z praxe
s Mgr. Petrou Skřivánkovou

Online

Pro pedagogy MŠ a rodiče předškoláků

15.—16. 6. 2021
14.30 – 17.30 hodin

Vývojová dysfáze
s Mgr. Martinou Křivkovou

Online

Pro pedagogy a logopedické asistenty MŠ

22. 6. 2021
15.00 – 18.00 hodin

Ošetření a poskytnutí první pomoci ve škole i v běžném životě!
s Mgr. Pavlínou Miltovou

Online

Pro pedagogické i nepedagogické pracovníky MŠ a ZŠ

24. 6. 2021
14.00 – 15.30 hodin

Setkání členů pracovní skupiny Čtenářské gramotnosti k rozvoji potenciálu každého žáka

Zasedací místnost MAP Říčany, Olivova 1800/2

Pro členy pracovní skupiny

21. 9. 2021
17.00 – 19.00 hodin

“Sdílím, tedy jsem”
s Mgr. Michaelou Štáfkovou, MBA

Online beseda

Pro rodiče a širokou veřejnost

Projekt MAP II navazuje na projekt MAP I, který byl realizován od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2017.