Pro úspěch našich škol

MAP ŘÍČANY

PROJEKTU

MAP je zkratka pro Místní akční plán rozvoje vzdělávání. MAP v ORP Říčany je projekt, který pomáhá celému regionu Říčanska, tedy 53 obcím včetně obce Průhonice a všem jejich mateřským školám, základním školám, základním uměleckým školám, vzdělávacím organizacím, učitelům, dětem a žákům.

nadcházející AKCE

9. 11. 2021
15.00 – 17.30 hodin

“Učící se síť základních škol”

Sdílení ředitelů ZŠ

Pro ředitele ZŠ

10. 11. 2021
9.00 – 12.00 hodin

Workshop akčního plánování podpory pedagogické práce “Učení venku”
s Veronikou Svobodovou a Martinou Čermákovou

Workshop

Pro ředitelky MŠ

11. 11. 2021
13.30 – 16.30 hodin

“Učící se síť MŠ”
Setkání ředitelů mateřských škol s týmem MAP

Workshop

Pro ředitelé MŠ

11. 11. 2021
16.00 – 17.30 hodin
Kameny zmizelých
s Mgr. Renatou Skalošovou a Mgr. Editou Ježkovou

Workshop

Pro učitele 2. stupně

15. 11. 2021
14.30 – 17.30 hodin
Učení pro reálný život
s Editou Ježkovou, Kateřinou Čihákovou a Petrou Davidovou

Workshop

Pro pedagogy

23. 11. 2021
14.00 – 16.00 hodin

Setkání členů praocvní skupiny pro rovné příležitosti

Setkání členů pracovní skupiny

Pro členy pracovní skupiny  pro rovné příležitosti

24. 11. 2021
15.00 – 17.00 hodin

Kulatý stůl s metodiky prevence
s Mgr. Markétou Hubínkovou, Dis. a hostem Mgr. Lukášem Kohoutkem

Kulatý stůl

Pro metodiky prevence

2. 12. 2021
8.30 – 15.30 hodin

Diagnostika vztahů ve třídě – Dotazníky B-3 a B-4
s PhDr. Richardem Braunem, PhD.

Akreditovaný seminář

Pro východvné poradce, školní metodiky prefnce i pedagogy…

7. 12. 2021
14.00 – 15.30 hodin

Setkání členů pracovní skupiny
pro financování

Setkání členů PS

Pro členy PS

9. 12. 2021
15.30 – 17.00 hodin

Jak učit o historii říčanského hradu
s Ing. Editou Ježkovou a Mgr. Janem Boukalem

Praktický workshop

Pro učitele se zaměřením na dějepis

Projekt MAP II navazuje na projekt MAP I, který byl realizován od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2017.