kONFERENCE

SPOLEČNĚ PRO ÚSPĚCH NAŠICH ŠKOL 20. 2. 2020 

MAP ŘÍČANY

PROJEKTU

MAP je zkratka pro Místní akční plán rozvoje vzdělávání. MAP v ORP Říčany je projekt, který pomáhá celému regionu Říčanska, tedy 53 obcím včetně obce Průhonice a všem jejich mateřským školám, základním školám, základním uměleckým školám, vzdělávacím organizacím, učitelům, dětem a žákům.

nadcházející AKCE

20. 2. 2020

KONFERENCE PRO ÚSPĚCH NAŠICH ŠKOL

Projekt MAP II navazuje na projekt MAP I, který byl realizován od 1.1. 2016 do 31. 12. 2017. Více informací o projektu MAP I naleznete na zde.