Pro úspěch našich škol

MAP ŘÍČANY

PROJEKTU

MAP je zkratka pro Místní akční plán rozvoje vzdělávání. MAP v ORP Říčany je projekt, který pomáhá celému regionu Říčanska, tedy 53 obcím včetně obce Průhonice a všem jejich mateřským školám, základním školám, základním uměleckým školám, vzdělávacím organizacím, učitelům, dětem a žákům.

nadcházející AKCE

16. 03. 2023
17.00—19.00 hodin

Kulatý stůl “Závislosti tohoto století”
s Mgr. Michaelou Štáfkovou, MBA

Kulatý stůl

Pro rodiče a šírší veřejnost

21. 03. 2023
9.00—14.00 hodin

Seminář “les”
pod záštitou Ing. Zdeňka Macháčka, Ph.D.

Seminář

Pro ředitele a pedagogy ZŠ

27. 03. 2023
9.00—13.00 hodin

Kulatý stůl pro hudebkáře
s Mgr. Martinem Mužíkem

Kulatý stůl

Pro učitele HV

27. 03. 2023
15.00—16.00 hodin

Setkání výchovných poradců a metodiků prevence
s Mgr. Jitkou Svátkovou a Mgr. Martinem Brummerem

Setkání

Pro pedagogy

Projekt MAP II navazuje na projekt MAP I, který byl realizován od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2017.