Pro úspěch našich škol

MAP ŘÍČANY

PROJEKTU

MAP je zkratka pro Místní akční plán rozvoje vzdělávání. MAP v ORP Říčany je projekt, který pomáhá celému regionu Říčanska, tedy 53 obcím včetně obce Průhonice a všem jejich mateřským školám, základním školám, základním uměleckým školám, vzdělávacím organizacím, učitelům, dětem a žákům.

nadcházející AKCE

14. 9. 2021
17.00 – 19.00 hodin

“Kdy je bezpečné pro Vaše dítě jít do školky a kdy ne?”
s Mgr. Pavlínou Miltovou

Online setkání

Pro rodiče

16. 9. 2021
13.00 – 19.00 hodin

“Matematika názorně (nejen) pro žáky s dyskalkulií”
s PaedDr. Renatou Wolfovou

Seminář

Pro pedagogy

21. 9. 2021
17.00 – 19.00 hodin

“Sdílím, tedy jsem”
s Mgr. Michaelou Štáfkovou, MBA

Online beseda

Pro rodiče a širokou veřejnost

22. 9. 2021
9.00 – 12.00 hodin

“Vokálně instrumentální činnosti v hodinách HV”
s Mgr. Martinem Mužíkem

Praktický workshop

Pro pedagogy vyučující hudební výchovu

23. 9. 2021
15.00 – 17.00 hodin

“Třída po Covidu”
s PhDr. Richardem Braunem, PhD.

Odborný seminář

Pro pedagogy, výchovné poradce, metodiky prevence

30. 9. 2021
16.00 – 18.00 hodin

“Zážitkové učení a regionální učebnice Říčansko”
s Ing. Editou Ježkovou a Mgr. Kateřinou Čihákovou

Praktický seminář

Pro pedagogy 1. stupně a 2. stupně zaměřených na výtvarku, pracovní činnosti…

7. 10. 2021
17.00 – 19.00 hodin

“Tvořivá hra: Nástroje a tipy z praxe”
s Mgr. Petrou Skřivánkovou

Online workshop

Pro pedagogy MŠ a rodiče předškolních dětí

Projekt MAP II navazuje na projekt MAP I, který byl realizován od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2017.