Pro úspěch našich škol

MAP ŘÍČANY

PROJEKTU

MAP je zkratka pro Místní akční plán rozvoje vzdělávání. MAP v ORP Říčany je projekt, který pomáhá celému regionu Říčanska, tedy 53 obcím včetně obce Průhonice a všem jejich mateřským školám, základním školám, základním uměleckým školám, vzdělávacím organizacím, učitelům, dětem a žákům.

nadcházející AKCE

15. 4. 2021 (1/2)
27. 5. 2021
(2/2)

14.00 – 16.00 hodin

Dvoudenní navazující seminář
Supervize pro pedagogy I. (A skupina) s PhDr. Vladislavou Moravčíkovou a Vítem Hrbáčkem

Online

KAPACITA NAPLNĚNA
Setkání je určeno pro pedagogy ZŠ

27. 4. 2021
14.00 – 16.00 hodin

Kulatý stůl s metodiky prevence s Mgr. Markétou Hubínkovou, DiS.

Online

Setkání je určeno pro metodiky prevence

29. 4. 2021 (1/2)
10. 6. 2021 (2/2)

14.00 – 16.00 hodin

Dvoudenní navazující seminář
Supervize pro pedagogy I. (B skupina) s PhDr. Vladislavou Moravčíkovou a Vítem Hrbáčkem

Online

KAPACITA NAPLNĚNA
Setkání je určeno pro pedagogy MŠ

3. 5. 2021
13.00 – 17.00 hodin

Deficity dílčích kognitivních funkcí a prevence vzniku SPU u dětí předškolního věku
s Mgr. Marikou Kropíkovou

Online seminář s osvědčením

Setkání je určeno pro pedagogy MŠ

4. 5. 2021
14.00 – 16.00 hodin

Akutní a chronická onemocnění u dětí na ZŠ
s Mgr. Pavlínou Miltovou

Online webinář s osvědčením

Setkání je určeno pro ředitele ZŠ

5. 5. 2021
14.30 – 16.00 hodin

Učící se síť pro ředitele ZŠ
Revize ICT a nový Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s Ing. Bc. Václavem Nádvorníkem Ph.D.

Online

Setkání je určeno pro ředitele ZŠ

6. 5. 2021
14.00 – 15.30 hodin

Setkání členů pracovní skupiny
pro rovné příležitosti

Online

Setkání je určeno pro členy pracovní skupiny

11. 5. 2021
14.00 – 15.30 hodin

Sborovna jako kmen
s Mgr. Jiřím Lukou

Webinář

Setkání je určeno pro všechny členy týmu ZŠ

12. 5. 2021
15.00 – 16.00 hodin

Knihovna láka ke čtení
s knihovnicí Janou Svobodovou

Online setkání

Setkání je určeno pro pedagogy MŠ a ZŠ

13. 5. 2021
14.00 – 17.00 hodin

Jak být mentálně fit
s MUDr. Marií Skalskou

Webinář

Setkání je určeno pro pedagogy i nepedagogy MŠ a ZŠ

18. 5. 2021
14.30 – 16.00 hodin

Setkání členů pracovní skupiny
matematické gramotnosti k rozvoji potenciálu každého žáka

Online

Setkání je určeno pro členy pracovní skupiny

19. 5. 2021
14.30 – 15.30 hodin

Kulatý stůl
matikářů 2.  stupně ZŠ

Online

Setkání je určeno pro pedagogy 2. stupně ZŠ

25. 5. 2021
8.30 – 16.30 hodin

Nemluv o tom, udělej to
s Mgr. Hankou Švejdovou

Online

Setkání je určeno pro pedagogy MŠ

27. 5. 2021
17.00 – 19.00 hodin

Cítím se na dvacet aneb jak jsme vlastně staří
s Mgr. Michaelou Štáfkovou, MBA

Online

Setkání je určeno pro rodiče, pedagogy a nepedagogy MŠ a ZŠ

Projekt MAP II navazuje na projekt MAP I, který byl realizován od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2017.