Pro úspěch našich škol

MAP ŘÍČANY

PROJEKTU

MAP je zkratka pro Místní akční plán rozvoje vzdělávání. MAP v ORP Říčany je projekt, který pomáhá celému regionu Říčanska, tedy 53 obcím včetně obce Průhonice a všem jejich mateřským školám, základním školám, základním uměleckým školám, vzdělávacím organizacím, učitelům, dětem a žákům.

nadcházející AKCE

11. 05. 2023
14.00—16.00 hodin

Polytechnické odpoledne
v Říčanech

Polytechnické odpoledne

Pro všechny

15. 05. 2023
14.00—15.30 hodin

Kulatý stůl češtinářů – Čeština v zahradě
s Ing. Alžbětou Mackovou

Kulatý stůl

Pro členy PSČG a pedagogy českého jazyka

16. 05. 2023
14.00—15.30 hodin

Kulatý stůl matikářů – Matematiky v zahradě
s Ing. Alžbětou Mackovou

Kulatý stůl

Pro členy PSMG a pedagogy matematiky

17. 05. 2023
9.00—11.30 hodin

Učící se síť
setkání ředitelů mateřských škol

Učící se síť MŠ

Pro ředitele MŠ

22. 05. 2023
14.00—15.30 hodin

Kulatý stůl – Tvoříme a hrajeme si…s různými materiály a opravdovými nástroji
s Ing. Alžbětou Mackovou

Kulatý stůl

Pro členy PSPV a učitelky MŠ

24. 05. 2023
15.00—16.30 hodin

Kulatý stůl – Sdílení výukových materiálů
s Radkou Geševou

Kulatý stůl

Pro členy PSMG a pedagogy matematiky

25. 05. 2023
14.00—15.30 hodin

Setkání pracovní skupiny
pro rovné příležitosti

Setkání PS

Pro členy PS pro rovné příležitosti

29. 05. 2023
14.00—15.30 hodin

Setkání pracovní skupiny
pro financování

Setkání PS

Pro členy PS pro financování

14. 06. 2023
17.00—18.00 hodin

Adaptace dětí v mateřské škole
s Mgr. Jitkou Svátkovou a Mgr. Lenkou Šourkovou

Online setkání

Pro rodiče dětí nastupujících do MŠ

Projekt MAP II navazuje na projekt MAP I, který byl realizován od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2017.