Pro úspěch našich škol

MAP ŘÍČANY

PROJEKTU

MAP je zkratka pro Místní akční plán rozvoje vzdělávání. MAP v ORP Říčany je projekt, který pomáhá celému regionu Říčanska, tedy 53 obcím včetně obce Průhonice a všem jejich mateřským školám, základním školám, základním uměleckým školám, vzdělávacím organizacím, učitelům, dětem a žákům.

nadcházející AKCE

6. 4. 2021
14.00 – 16.00 hodin

Chronická onemocnění u dětí předškolního věku s Mgr. Pavlínou Miltovou

Online

Setkání je určeno pro pedagogy MŠ

7. 4. 2021
14.00 – 16.00 hodin

Formativní hodnocení ve školní praxi s Olgou Turnovou a Peterem Zafkou

Online

Setkání je určeno pro pedagogy ZŠ

7. 4. 2021
17.00 – 18.30 hodin

Rok covidu očima dětí – jak se bude o „GENERACI ZET“ mluvit za pár let? s Mgr. Michaelou Štáfkovou, MBA

Online

Prezentace pro rodiče

8. 4. 2021
14.00 – 17.00 hodin

5S Pro pohodu na duši i na těle s MUDr. Marií Skalskou

Webinář

Setkání je určeno pro pedagogické a nepedagogické pracovníky MŠ, ZŠ

12. a 14. 4. 2021
8.00 – 11.30 hodin

„AŤ NENÍ PLÁNOVÁNÍ TRÁPENÍM“ s Mgr. Hankou Švejdovou

Dvoudenní online seminář

KAPACITA NAPLNĚNA
Setkání je určeno pro pedagogy MŠ

13. 4. 2021
14.00 – 15.30 hodin

Hodnoty škol s Mgr. Jiřím Lukou

Online

Setkání je určeno pro pedagogy ZŠ

15. 4. 2021 (1/2)
27. 5. 2021
(2/2)

14.00 – 16.00 hodin

Dvoudenní navazující seminář
Supervize pro pedagogy I. (A skupina) s PhDr. Vladislavou Moravčíkovou a Vítem Hrbáčkem

Online

KAPACITA NAPLNĚNA
Setkání je určeno pro pedagogy ZŠ

19. 4. 2021
14.00 – 15.30 hodin

Kulatý stůl pro výchovné poradce s Mgr. Jitkou Svátkovou

Online

Setkání je určeno pro výchovné poradce

20. 4. 2021
14.00 – 15.30 hodin

Kulatý stůl pro pedagogy I. stupně
Pedagog na prvním stupni ZŠ jako třídní učitel s Mgr. Radanou Šimčíkovou

Online

Setkání je určeno pro pedagogy I. stupně ZŠ

21. 4. 2021
9.00 – 14.00 hodin

Spisová služba pro MŠ A ZŠ s RNDr. Ing. Evou Urbanovou, MBA

Online

Setkání je určeno pro ředitele MŠ a ZŠ

27. 4. 2021
14.00 – 16.00 hodin

Kulatý stůl s metodiky prevence s Mgr. Markétou Hubínkovou, DiS.

Online

Setkání je určeno pro metodiky prevence

28. 4. 2021
14.30 – 16.00 hodin

Učící se síť pro ředitele ZŠ
Revize ICT a nový Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s Ing. Bc. Václavem Nádvorníkem Ph.D.

Online

Setkání je určeno pro ředitele ZŠ

29. 4. 2021 (1/2)
10. 6. 2021 (2/2)

14.00 – 16.00 hodin

Dvoudenní navazující seminář
Supervize pro pedagogy I. (B skupina) s PhDr. Vladislavou Moravčíkovou a Vítem Hrbáčkem

Online

KAPACITA NAPLNĚNA
Setkání je určeno pro pedagogy MŠ

Projekt MAP II navazuje na projekt MAP I, který byl realizován od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2017.