Pro úspěch našich škol

MAP ŘÍČANY

PROJEKTU

MAP je zkratka pro Místní akční plán rozvoje vzdělávání. MAP v ORP Říčany je projekt, který pomáhá celému regionu Říčanska, tedy 53 obcím včetně obce Průhonice a všem jejich mateřským školám, základním školám, základním uměleckým školám, vzdělávacím organizacím, učitelům, dětem a žákům.

nadcházející AKCE

8. 11. 2022
9.00—16.00 hodin

Podpora diagnostiky dítěte předškolního věku v praxi s Mgr. Jiřinou Bednářovou

Seminář

Pro pedagogy MŠ

16. 11. 2022
9.00—16.00 hodin

Tréninkový den
„Nácvik práce se třídou a skupinou jako prevence konfliktů ve skupině“

Tréninkový den

Pro učitele mladších dětí

5. 12. 2022
13.00—14.30 hodin

Kulatý stůl pro pedagogy vyučující německý jazyk

Kulatý stůl

Pro pedagogy ZŠ

12. 12. 2022
17.00—19.00 hodin

Předvánoční setkání

Pro aktéry školství z ORP Říčany

Projekt MAP II navazuje na projekt MAP I, který byl realizován od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2017.