Pro úspěch našich škol

MAP ŘÍČANY

PROJEKTU

MAP je zkratka pro Místní akční plán rozvoje vzdělávání. MAP v ORP Říčany je projekt, který pomáhá celému regionu Říčanska, tedy 53 obcím včetně obce Průhonice a všem jejich mateřským školám, základním školám, základním uměleckým školám, vzdělávacím organizacím, učitelům, dětem a žákům.

nadcházející AKCE

27. 9. 2022
15.00—18.00 hodin

Chronická onemocnění u dětí předškolního a školního věku
s Mgr. Pavlínou Miltovou

Akreditovaný seminář MŠMT

Pro pracovníky MŠ a ZŠ

6. 10. 2022
13.00—14.30 hodin

Setkání  členů pracovní skupiny
předškolního vzdělávání

Setkání členu PSRV

Pro členy PSRV

11. 10. 2022
14.30—16.00 hodin

Setkání  členů pracovní skupiny
matematické gramotnosti

Setkání členu PSMG

Pro členy PSMG

12. 10. 2022
9.30—11.30 hodin

Učící se síť ředitelů
mateřských škol

Učící se síť

Pro ředitele MŠ

19. 10. 2022
14.00—15.30 hodin

Setkání členů pracovní skupiny
pro rovné příležitosti

Setkání členů PSRP

Pro členy PSRP

Projekt MAP II navazuje na projekt MAP I, který byl realizován od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2017.