Pro úspěch našich škol

MAP ŘÍČANY

PROJEKTU

MAP je zkratka pro Místní akční plán rozvoje vzdělávání. MAP v ORP Říčany je projekt, který pomáhá celému regionu Říčanska, tedy 53 obcím včetně obce Průhonice a všem jejich mateřským školám, základním školám, základním uměleckým školám, vzdělávacím organizacím, učitelům, dětem a žákům.

nadcházející AKCE

08. 02. 2023
14.00—15.30 hodin

Setkání členů pracovní skupiny
čtenářské gramotnosti

Setkání PS

Pro členy PS

20. 02. 2023
14.00—16.00 hodin

Učící se síť 
Setkání ředitelů ZŠ

Učící se síť ZŠ

Pro ředitele ZŠ

21. 02. 2023
17.00—18.00 hodin

Online setkání “Školní zralost”
s Mgr. Jitkou Svátkovou a Mgr. Lenkou Šourkovou

Online setkání

Pro rodiče

22. 02. 2023
14.30—16.30 hodin

Kulatý stůl speciálních pedagogů
s Mgr. Lenkou Šourkovou

Kulatý stůl

Pro speciální pedagogy

23. 02. 2023
14.30—16.00 hodin

Kulatý stůl matikářů
s RnDr. Miloslavou Strakovou

Kulatý stůl

Pro matikáře

28. 02. 2023
09.00—11.30 hodin

Učící se síť
Setkání ředitelů MŠ

Učící se síť MŠ

Pro ředitele MŠ

Projekt MAP II navazuje na projekt MAP I, který byl realizován od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2017.