Pro úspěch našich škol

MAP ŘÍČANY

PROJEKTU

MAP je zkratka pro Místní akční plán rozvoje vzdělávání. MAP v ORP Říčany je projekt, který pomáhá celému regionu Říčanska, tedy 53 obcím včetně obce Průhonice a všem jejich mateřským školám, základním školám, základním uměleckým školám, vzdělávacím organizacím, učitelům, dětem a žákům.

nadcházející AKCE

2. 6. 2022
9.00—14.00 hodin

Škola jako zaměstnavatel pro MŠ a ZŠ
s Mgr. Ladislavem Dvořákem

Odborný seminář

Pro ředitele MŠ a ZŠ

3. 6. 2022
9.00—16.00 hodin

Dramatizace ve škole
s PhDr. Mgr. Romanem Musilem

Seminář

Pro pedagogy MŠ a ZŠ

17.—18. 8. 2022

Letní škola pro pedagogy 2022

Pro pedagogy

Projekt MAP II navazuje na projekt MAP I, který byl realizován od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2017.