ŘÍDICÍ VÝBOR

ŘÍDICÍ VÝBOR

Řídící výbor je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP. Je tvořen zástupci klíčových aktérů, ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP. Složení řídícího výboru odpovídá složení partnerství v území pro MAP II v ORP Říčany. Role výboru je přímo spjatá s procesem plánování, tvorbou a schvalování MAP. Pro zachování kontinuity bylo prioritou, aby na našem území pokračovali v činnosti členové, kteří byli součástí předchozího projektu.

wdt_ID Jméno a příjmení Zástupce Funkce
1 Mgr. Vladimír Kořen Zástupce ORP Starosta města Říčany, předseda DSO Ladův kraj
2 Mgr. Hana Špačková Zástupce realizátora MAP, zástupce ORP Místostarostka města Říčany (předsedkyně ŘV)
3 Mgr. Petr Dušek Zástupce realizátora MAP, zástupce ORP Vedoucí odboru školství (místopředseda ŘV)
4 Ing. Linda Kůstková Zástupce RT MAP Manažerka MAP
5 Pavlína Šantorová Filková Zástupce MAS Ředitelka MAS Říčansko
6 Ing. Markéta Pošíková Zástupce MAS Ředitelka MAS Podlipansko
7 Ing. Pavel Čermák Zástupce zřizovatelů škol Starosta obce Kamenice, místopředseda DSO Ladův kraj
8 Ing. Petr Čuřík Zástupce zřizovatelů škol Starosta obce Sulice
9 Ing. Petra Pecková Zástupce zřizovatelů škol Starostka města Mnichovice
10 Mgr. Ester Štorková Zástupce základních škol Pedagožka a ředitelka ZŠ Průhonice