03. 02. 2021 – Zkušenosti školy ze šetření ČSI ke kvalitě distanční výuky, změny ve financování pedagogické intervence
Online sdílení ředitelů ZŠ

3. února 2021, od 14.00 do 15.30 hodin

link Vám bude zaslán e-mailem 30 minut před začátkem setkání

Seminář je určen pro ředitele a zástupce ředitelů základních škol na Říčansku.

Program:
1) Sdílení zkušeností z průběhu šetření ČŠI
• ČŠI zahájila tematické šetření na školách na průběh a kvalitu distanční výuky. Co bude od škol vyžadováno?

2) Řešení změny ve způsobu financování pedagogické intervence v praxi školy
• Jak řešíte v praxi školy změnu v oblasti pedagogické intervence?
• (NV č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, která nabývá účinnosti dne 01. 02. 2021.)

3) Způsob pololetní klasifikace- dopad metodického doporučení MŠMT v praxi školy
4) Aktuální problémy ve škole (sdílení účastníků)

 

Cílem ONLINE setkání je zajistit posílení kompetencí ředitelů, konzultace konkrétních problémů. Vzájemné seznámení a sdílení společných témat z pozice ředitele.

Setkání je zdarma a je pořádáno online v rámci projektu “ORP Říčany – Místní akční plány rozvoje vzdělávání II”, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008643, který je financován z Evropských strukturálních a investičních fondů, z rozpočtu České republiky, z rozpočtu města Říčany a z vybraných obcí ORP Říčany.

ZAREGISTROVAT SE MŮŽETE ZDE