07.04.2021 – Rok Covidu očima dětí – Jak se bude o “generaci ZET” mluvit za pár let?
Online setkání s Mgr. Michaelou Štáfkovou, MBA

7. dubna 2021, od 17.00 do 18.30 hodin

Link Vám bude zaslán e-mailem 30 minut před začátkem setkání

Online setkání pro rodiče z ORP Říčany s předsedkyní sekce pro dětskou a dorostovou adiktologii v ČR SNN ČLS JEP, vedoucí adiktologické ambulance pro děti a mládež Ada+ Kladno, psychoterapeutkou, lektorkou, supervizorkou a koučkou Mgr. Michaelou Štáfkovou, MBA

Anotace setkání:

Generace Zet (narození 1997 – 2015) je vnímána jako generace tzv. digitálních domorodců, tedy těch, kteří se rodí do doby digitální. Jsou rychlí, uvědomělí, inovativní, realističtí, ale také netrpěliví a často depresivní.

Jejich nejčastějšími větami jsou:

“k čemu mi to bude dobrý” a “já to zvládnu sám/sama”.
Budou tito mladí lidé s odstupem času vnímáni jako generace covidových dětí? Nebo dokonce jako “ztracené” děti?
Jak jim můžeme pomoci zvládnout odloučení od vrstevníků a zároveň jak se já jako rodič mohu vyrovnat s náročností a nejistotou této doby?

Pojďme o tom společně mluvit a navzájem se inspirovat. 

 

Cílem online setkání je zapojení rodičů do problematiky generace covidových „ztracených“ dětí. Pomozme svým dětem zvládnout odloučení od vrstevníků. Prodiskutujme, jak se rodiče mohou vyrovnat s náročností a nejistotou této doby?

Setkání je zdarma, pořádán v rámci projektu “ORP Říčany – Místní akční plány rozvoje vzdělávání II”, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008643, který je financován z Evropských strukturálních a investičních fondů, z rozpočtu České republiky, z rozpočtu města Říčany a z vybraných obcí ORP Říčany.

ZAREGISTROVAT SE MŮŽETE ZDE