1. 6. 2021 – Novely právních předpisů ve školství od 1. 1. 2021
Online seminář s Mgr. Pavlem Zemanem a Ing. Radkou Šlegrovou

1. června 2021, od 14.00 do 17.00 hodin

Link Vám bude zaslán před začátkem online semináře

Program semináře:
Novely právních předpisů ve školství od 1. 1. 2021

  • aktuality – stravování zaměstnanců
  • novela ZP – dovolená od r. 2021
  • prováděcí předpisy k ZP
  • novely ŠZ v r. 2020
  • MŠMT – opatření obecné povahy
  • novely prováděcích předpisů k ŠZ
  • vyplňování pedagogické intervence ve výkazu P1c-01
  • novela zák. o ochraně veřejného zdraví, zák. o daních z příjmu, vyhláška o FKSP

Cílem setkání je zajistit posílení znalostí vedení základních škol v novelách právních předpisů ve školství platných od 1. 1. 2021, konzultace případů z praxe s odborníky na dané téma.

Online seminář je zdarma a je pořádán v rámci projektu “ORP Říčany – Místní akční plány rozvoje vzdělávání II”, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008643, který je financován z Evropských strukturálních a investičních fondů, z rozpočtu České republiky, z rozpočtu města Říčany a z vybraných obcí ORP Říčany.

ZAREGISTROVAT SE MŮŽETE ZDE