II. BLOK WORKSHOPŮ

1. Podpora nadaných dětí na ZŠ a jednotná přijímací zkouška

Petra Kobrová

ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELKY PRO ZŠ OPEN GATE

Je ve školství celý svůj život. Již před nástupem do 1. třídy učila své mladší sestry, které na to dodnes s láskou vzpomínají. V pozici učitelky dětí mladšího školního věku se učením baví téměř 25 let. Vystudovala Pedagogická fakultu Univerzity Karlovy v Praze, Katedru primární pedagogiky, obor Učitelství 1. st. ZŠ. Ve školství pohybuje od roku 1993, kdy tři roky působila na ZŠ a ZUŠ ve Velkých Popovicích. Následně strávila osmnáct let na ZŠ Bezručova v Říčanech. Na 1. stupni ZŠ OPEN GATE vyučuje od roku 2010 a od roku 2011 v pozici Senior Czech Teacher. V současné době působí jako zástupkyně ředitelky pro základní školu Open Gate.

ANOTACE:

Pro jaké děti jsou víceletá gymnázia tou nejlepší volbou? Jak jednotná přijímací zkouška (JPZ) vybírá nadané děti? Jak podporuje a rozvíjí příprava k JPZ nadání dětí?

Ať už jste, či nikoliv příznivci testování, srovnávání, standardů, celoplošných zkoušek a testů a mnoha dalších ukazatelů úspěšnosti škol, žáků, studentů, vzdělávací politiky, jedno si musíme říci na rovinu: očekává se, že právě ta naše/vaše škola prokáže své kvality tím, že připraví své žáky na zkoušky a úspěšné absolvování víceletého gymnázia. A zároveň, ve smysluplné harmonii, bude rozvíjet osobnost a potenciál jednotlivých svých svěřenců, kteří si s grácií a lehkostí osvojí požadované kompetence jaksi přirozeně a s nadšením. V tomto workshopu neobjevíme kouzelný proutek, jehož mávnutím se nám vše splní a vyjasní. Nenabízí ani jednoznačné odpovědi na výše uvedené otázky.

Pojďme společně sdílet JAK pomoci žákům vydat ze sebe to nejlepší, JAK motivovat děti (žáky) k tomu, aby své učení vzaly do svých rukou a staly se tak aktivními účastníky vzdělávání. A tu nutnost jednotné přijímací zkoušky si zkusme ochočit nebo ji alespoň podrbat pod bradou.

Magic Hill, Mánesova 2630/3b, 251 01 Říčany

od 14.45 do 16.15 hodin

Kapacita: 15 účastníků

Zaujala Vás naše konference?

Přijďte 20. 2. 2020 do kc labuť v Říčanech