10. 12. 2019 – Prevence ve škole – co dělat, když…
Seminář pod vedením Mgr. Michaely Veselé

10. prosince 2019 od 8.30 hodin

Olivova dětská léčebna, Olivova 224, Říčany

kriminalita, návykové látky, krádeže, vandalismus, záškoláctví; možnosti
krizové intervence; role učitele/učitelky v prevenci; komunikace s
institucemi, účinné postupy

Cílem pracovní skupiny je zajistit posílení kompetencí pedagogů v oblasti pracovně-právní, konzultace konkrétních
problémů a sdílení příkladů dobré praxe, jak postupovat při řešení obvyklých i neobvyklých situací.
Seminář je zdarma a je pořádán v rámci projektu “ORP Říčany – Místní akční plány rozvoje vzdělávání II”, reg. č.
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008643, který je financován z Evropského sociálního fondu, z rozpočtu České
republiky, z rozpočtu města Říčany a z vybraných obcí ORP Říčany.

Občerstvení v průběhu dne zajištěno.

ORGANIZACE SEMINÁŘE:

8.30–12.30 seminář
12.30–13.30 pauza na oběd (oběd zajištěn)
13.30–15.00 kazuistická setkání
15.30–16.30 individuální konzultace

ZAREGISTROVAT SE MŮŽETE ZDE