12. 11. 2019 – setkání pracovní skupiny Pro financování
Pro členy pracovní skupiny pro financování

12. listopadu 2019, od 13.30 do 15.30 hodin

MAP společenská místnost, Olivova 1800/2, Říčany

Cílem pracovní skupiny je sdílení a výměna zkušeností v oblasti finanční gramotnosti, předání výstupů z ŘV MAP, zhodnocení financování zrealizovaných aktivit v roce 2019, předání informací z projektu MAP. Diskuze na téma: Profesního volno ve školství (sabatikl) – prevence syndromu vyhoření v souvislosti s financemi.

PROGRAM:

1) Zahájení PS

2) Informace z projektu MAP v ORP Říčany

3) Projednání výstupů Řídicího výboru

4) Zhodnocení financování aktivit zrealizovaných v roce 2019

5) Prezentace a diskuze s RNDr. Petrou Matysovou, Ph.D. na téma: Profesní volno ve školství (sabatikl) jako prevence syndromu vyhoření

• profesní volno (sabatikl)

• prevence syndromu vyhoření

• finanční hledisko/souvislosti

6) Diskuze a závěr

ZAREGISTROVAT SE MŮŽETE ZDE