12. 3. 2020 – setkání členů Pracovní skupiny pro rovné příležitosti
Pro členy pracovní skupiny pro rovné příležitosti

12. března 2020 od 14.00 do 16.00

MAP- společenská místnost, Olivova 1800/2, Říčany

Cílem pracovní skupiny:

Evaluace priorit a cílů, příprava ŘV MAP

vyhodnocení konference Společně pro úspěch našich škol

Diskuze na téma „Školní poradenský tým“

Sdílení dobré praxe regionu

Program:

1) Zahájení PS

2) Informace o projektu MAP v ORP Říčany, vyhodnocení konference Společně pro úspěch našich škol

3) Aktivita – evaluace priorit a cílů, příprava ŘV MAP

4) Diskuze s Jitkou Svátkovou a Lenkou Šourkovou na téma „Školní poradenský tým“

Složení týmu

Kompetence jednotlivých členů, jejich spolupráce s pedagogickým sborem, vedením školy, rodiči, s pracovníky ŠPZ

Sdílení zkušeností, podněty z praxe.

5) Závěr (diskuze, termín dalšího setkání)

ZAREGISTROVAT SE MŮŽETE ZDE