12. a 14. 4. 2021 – Ať není plánování trápením – KAPACITA SEMINÁŘE JE JIŽ NAPLNĚNA
Dvoudenní online seminář s Mgr. Hankou Švejdovou

12. a 14. dubna 2021, vždy od 8.00 do 11.30 hodin

Link Vám bude zaslán e-mailem 30 minut před začátkem setkání

Dvoudenní online seminář je učen pro pedagogy mateřských škol, které jsou součástí MAP Říčany.

Plánování vzdělávání v mateřské škole je nejen požadavkem rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, ale současně nutností k celistvému rozvíjení dítěte a k jeho smysluplnému vzdělávání. Jak na to, aby plánování nebylo trápením ani noční můrou? Jak vyhovět požadavkům RVPPV a jak to obhájit?

 

Co je základní plánovací STRATEGIE?
Jak nezaměňovat cíle s výstupy?
Co jsou výstupy a co kompetence?

 

Pojďme si spolu „uklidit“ v tématu PLÁNOVÁNÍ v rámci TVP, ať je plánování smysluplné a efektivní pro děti. O to se společně pokusíme a třeba se plánování stane smysluplnou a funkční součástí naší práce. 

 

Cílem dvoudenního online semináře je posílení znalostí pedagogů mateřských škol v oblasti plánování RVP tak, aby bylo vyhověno požadavkům RVPPV vč. obhajoby. Plánování musí být smysluplné, efektivní a funkční.

Online seminář je zdarma, pořádán v rámci projektu “ORP Říčany – Místní akční plány rozvoje vzdělávání II”, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008643, který je financován z Evropských strukturálních a investičních fondů, z rozpočtu České republiky, z rozpočtu města Říčany a z vybraných obcí ORP Říčany.

KAPACITA SEMINÁŘE JE JIŽ NAPLNĚNA