14. 06. 2023 — Adaptace dětí v mateřské škole
Online setkání pro rodiče dětí nastupujících do MŠ s Mgr. Jitkou Svátkovou a Mgr. Lenkou Šourkovou

14. června 2023, od 17.00 do 18.00 hodin

online seminář, link Vám bude zaslán e-mailem 30 minut před začátkem setkání

Online setkání s pracovnicemi z pedagogicko-psychologické poradny v přátelské atmosféře na téma adaptace dětí. Zaměříme se i na dotazy rodičů.

 

Anotace setkání:
Adaptace dětí v MŠ

  • Co adaptaci dítěte ovlivňuje (vývojová úroveň, osobnostní charakteristiky, zkušenosti, výchovné a další vnější vlivy).
  • Co by dítě mělo před nástupem do MŠ zvládat, jak ho na nástup připravit.
  • Jak dítě při adaptaci podpořit, jak postupovat při obtížích.

 

Cílem online setkání je informovat rodiče, jak probíhá adaptace dětí v mateřské škole. Nejdůležitější je, aby dítě bylo spokojené a úspěšné.

Online setkání je pořádáno zdarma v rámci projektu “ORP Říčany – Místní akční plány rozvoje vzdělávání III”, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0020456, který je financován Evropskou unií z OP VVV, z rozpočtu města Říčany a z vybraných obcí ORP Říčany.

ZAREGISTROVAT SE MŮŽETE ZDE