15. 11. 2021 – Učení pro reálný život
Workshop akčního plánování podpory pedagogické práce s Editou Ježkovou, Kateřinou Čihákovou a Petrou Davidovou

15. listopadu 2021, od 14.30 do 17.30 hodin

Základní škola Kunice, Na Návsi 60, 251 63 Kunice

PROGRAM:

  1. Seznámení s hlavními souhrnnými výstupy z kvalitativních rozhovorů se zástupci vedení škol
  2. Sdílení dobré praxe s postupy zavádění změn do pedagogické praxe
  3. Aktuální možnosti zavádění změny (učení pro reálný život) na své škole
  4. Tvorba základního plánu podpory pedagogů ve své ZŠ v oblasti učení pro reálný život
  5. Inspirace pro učení pro reálný život (školní zahrady; učení venku – přírodovědné předměty, matematika a český jazyk; zážitkové programy – učení v souvislostech, polytechnika)
  6. Podpora MAP v roce 2022

 

Cílem je posílit přenos reálných potřeb ze škol do plánu v území MAP a posílit atmosféru spolupráce v rámci pedagogického sboru při společném plánování aktivit ve školách v prioritních tématech MAP.

 

Setkání je pořádáno v rámci projektu “ORP Říčany – Místní akční plány rozvoje vzdělávání II”, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008643, který je financován z Evropských strukturálních a investičních fondů, z rozpočtu České republiky, z rozpočtu města Říčany a z vybraných obcí ORP Říčany.

ZAREGISTROVAT SE MŮŽETE ZDE