15.—16. 6. 2021 – Vývojová dysfáze
Dvoudenní navazující webinář s Mgr. Martinou Křivkovou

15.—16. června 2021, od 14.30 do 17.30 hodin

Link Vám bude zaslán e-mailem 30 minut před začátkem setkání

Webinář slouží k dalšímu vzdělávání pedagogických a logopedických pracovníků MŠ.

 

Obsah webináře:

Komunikační schopnosti a jejich vývoj v raném a předškolním věku – jazykové roviny. Příklady z logopedické praxe Narušená komunikační schopnost a její dělení.

 

Dítě s diagnózou vývojová dysfázie

  • Terminologie, klasifikace, etiologie, symtomatologie, výskyt. Specifika diagnózy vývojová dysfázie.

 

Metodická část

  • Prezentace baterie her – praktické ukázky.
  • Aplikace speciálních pracovních listů.
  • Praktické zaměření – cíle terapie v jednotlivých stadiích vývoje řeči, tvorba modelových vět, rozvíjení – formální stránky řeči, rozvíjení pasivní a aktivní slovní zásoby.

Pedagogové získají materiály pro individuální i skupinovou výchovně vzdělávací činnost.

 

Cílem webináře je rozšířit vzdělání pedagogických a logopedických pracovníků mateřských škol na práci s dítětem s multismem v běžné MŠ.

Webinář je zdarma, pořádán v rámci projektu “ORP Říčany – Místní akční plány rozvoje vzdělávání II”, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008643, který je financován z Evropských strukturálních a investičních fondů, z rozpočtu České republiky, z rozpočtu města Říčany a z vybraných obcí ORP Říčany.

ZAREGISTROVAT SE MŮŽETE ZDE