15.9. 2020 — Školní zralost
Odborný seminář s Mgr. Jiřinou Bednářovou

15. září 2020 od 9.00 do 16.30 hodin

Stará radnice (koncertní sál) 1. patro, Masarykovo náměstí 83

Seminář je určen pedagogickým pracovníkům MŠ a ZŠ, speciálním pedagogům, ostatním pedagogickým pracovníkům z ORP Říčany.
Cílem programu je blíže seznámit pedagogy mateřských a základních škol s jednotlivými rovinami vývoje dítěte, které je vhodné sledovat před zahájením školní docházky a při zápisu do školy. Seznamuje s jednotlivými fázemi vývoje předškolního dítěte, s diagnostikou dílčích funkcí, jako východiskem stimulace a vytvoření podmínek, které dítě potřebuje při zahájení školní docházky. Program se zaměřuje na prevenci školního neúspěchu.

ZAREGISTROVAT SE MŮŽETE ZDE