17. 3. 2022 — JPZ – příležitost pro naše žáky, podpora nadaných, nebo strašák?
Online kulatý stůl pro pedagogy I. stupně s Mgr. Petrou Kobrovou

17. března 2022, od 14.00 do 15.00 hodin

Online, odkaz Vám zašleme den před konáním kulatého stolu

Online kulatý stůl je určen pedagogům I. stupně ZŠ, kteří jsou součástí MAP Říčany.

 

Společně se podíváme na jednotnou přijímací zkoušku z několika pohledů a zamyslíme se, jak lze tuto „nutnost“ přetavit v učební možnosti pro naše žáky.

  1. Jednotlivé typy úloh si zařadíme.
  2. Seznámíme s různými strategiemi řešení a překonání strachu/stresu.
  3. Vybereme některé úlohy, které by se daly využít jako diagnostické pro vytipování nadaných žáků či pro práci s těmito dětmi.
  4.  Využijeme různorodosti a gradace úloh pro zmapování učebních pokroků jednotlivých žáků.
  5.  Společně si popovídáme, jak se nám učí, jistě si vyměníme dobré tipy pro práci s dětmi, snad strávíme příjemný čas.

Cílem online kulatého stolu je podpora pedagogů I. stupně základní školy. Zaměříme se na jednotnou přijímací zkoušku z několika pohledů a zamyslíme se, jak lze tuto „nutnost“ přetavit v učební možnosti pro naše žáky.

Kulatý stůl je pořádán zdarma v rámci projektu “ORP Říčany – Místní akční plány rozvoje vzdělávání III”, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0020456, který je financován Evropskou unií z OP VVV, z rozpočtu města Říčany a z vybraných obcí ORP Říčany.

ZAREGISTROVAT SE MŮŽETE ZDE