2. 12. 2019 – GRAFOMOTORIKA
Seminář pro pedagogy s Mgr. Jiřinou Bednářovou

2. prosince 2019 od 9.00 do 16.00 hodin

Olivova dětská léčebna (kaple), Olivova 224, Říčany

Kurz je určen: pedagogickým pracovníkům MŠ, elementaristům ZŠ, pedagogickým pracovníkům školských poradenských zařízení.

V rámci semináře se seznámíte s činnostmi rozvíjející jemnou motoriku, jako např. rukodělné činnosti (navlékání korálků, malování, stříhání), úkony spojené se sebeobsluhou (oblékání panenek, zapnutí knoflíku). Dále se dozvíte, jakým způsobem zapojit různé stavebnice a společenské hry do výuky s cílem podpořit rozvoj grafomotoriky.

Cílem setkání je zajistit posílení znalostí pedagogů v oblasti grafomotoriky u dětí v předškolním věku a v 1. a 2. třídě základní školy. Seminář je zdarma a je pořádán v rámci implementačních aktivit projektu “ORP Říčany – Místní akční plány rozvoje vzdělávání II”, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008643, který je financován z Evropských strukturálních a investičních fondů, z rozpočtu České republiky, z rozpočtu města Říčany a z vybraných obcí ORP Říčany.

ZAREGISTROVAT SE MŮŽETE ZDE