2. 12. 2021 – Diagnostika vztahů ve třídě – Dotazníky B-3 a B-4
Akreditovaný MŠMT seminář - Diangnostika vztahů ve tříděDotazníky B-3 a B-4s PhDr. Richardem Braunem, PhD.

2. prosince 2021, od 8.30 do 15.30 hodin

MAP společenská místnost (3. patro), Olivova 1800/2, Říčany

Setkání je vhodné pro výchovné poradce, školní metodiky prevence i pedagogy ZŠ, školní psychology či školní speciální pedagogy, kteří jsou součástí MAP Říčany.

Absolvování tohoto akreditovaného programu opravňuje k užívání diagnostického nástroje B-3 a B-4 ve školní praxi.

 

Program a cíl setkání:

  • Přehled metod diagnostiky vztahů ve třídě (použitelné na ZŠ)
  • Zásady diagnostiky vztahů mezi dětmi ve třídě
  • Struktura a aplikace dotazníků B-3 a B-4 pro diagnostiku vztahů na ZŠ
  • Práce s výstupy z dotazníků
  • Základy následné práce se třídou

ZAREGISTROVAT SE MŮŽETE ZDE