2. 3. 2022 — Malý sbor na základní škole
Kulatý stůl pro pedagogy vyučující hudební výchovu s Mgr. Martinem Mužíkem

2. března 2022, od 9.00 do 13.00 hodin

2. ZŠ Bezručova 94/19, 251 01 Říčany (hudebna)

Kulatý stůl je určen pro pedagogy vyučující hudební výchovu na 2. stupni základních škol nebo na nižším stupni víceletých gymnázií, kteří jsou součástí MAP Říčany.

 

Program:

 Cílem kulatého stolu je seznámit se s jedním z možných přístupů k činnosti malého vokálního tělesa na 2. stupni základní školy nebo na nižším stupni víceletých gymnázií. Budeme se zabývat rozdělením do hlasů, vlastním nácvikem skladeb, přípravou notového materiálu a jednoduchými aranžerskými nápady při vokálních úpravách a instrumentaci. Vše budeme ihned prakticky zkoušet s malým dětským sborem, kdy budete s dětmi v jednotlivých hlasech, abyste vše mohli poznat „na vlastní kůži“.

Na konci s těšíme na diskuzi a vzájemné poskytnutí dalších námětů.

S sebou si vezměte teplé ponožky (budeme bez bot na koberci, ne vždy je v hudebně od země teplo).

ZAREGISTROVAT SE MŮŽETE ZDE