2. 9. 2021 – Využití MS Office pro ZŠ, ŠD
Vzdělávací kurz s Mgr. Bc. Janem Šindelářem

2. září 2021, od 10.30 do 17.00 hodin

Základní škola a praktická škola, Kostelec nad Černými lesy

Kurz je určen pro pedagogy základních škol a vychovatele školních družin.

Kurz je zaměřen na praktické využití nástrojů MS Office (Word, Excel, PowerPoint), což pedagogům napomůže k přípravě kreativní a profesionální výuky, tvorbě učebních materiálů či pedagogické dokumentace. Obsah kurzu je koncipován tak, aby účastníkům bylo umožněno v dané časové dotaci seznámit se nebo rozšířit své dosavadní znalosti s konkrétními oblastmi MS Office a předestřít jim možnosti efektivnější práce s texty a jejich formátováním, šablonami, tabulkami, obrázky, daty či grafy. Důraz je kladen na vyváženou kombinaci teorie a praktického cvičení využitelného ve školství tak, aby po ukončení kurzu přinesl účastníkům okamžitý efekt a poznatky bylo možno aplikovat ihned po jeho absolvování do výuky napříč jednotlivými předměty. Posluchači získají informace o způsobu práce v MS Office 365, které jsou poskytovány pro vzdělávací instituce firmou Microsoft zdarma.

Seminář pracuje s předpokladem základních znalostí práce v MS Office, obohacující však je i pro pokročilé uživatele, kteří mohou najít rychlejší způsoby tvorby materiálů efektivním způsobem na posledních verzích MS Office.

Zaměříme se na:
• MS Office 365 – představení prostřední MS Office 365 z pohledu zefektivnění práce.
• MS Office Word – formátování písma, odstavců, textu, vícestránkové dokumenty, vkládání a úprava textů z internetu, záhlaví, zápatí, styly, vkládání a úprava obrázků do textu, práce s obrazci, symboly, rozšíření znalostí klávesových zkratek, úprava dlouhých strukturovaných textů, správná citace textů podle normy ISO.
• MS Office Excel – seznámení s prostředím Microsoft Excel, formátování buněk, tabulek, vytváření vlastních řad, vzorce a funkce v Excelu se zaměřením na praktické využití při používání Excelu při evidenci dat i při výuce.
• MS Office PowerPoint – pravidla prezentace, práce se snímky, textovými poli, vkládání obrázků, objektů, využití šablon, motivů, možnosti efektů, příprava pro tisk, základy správné prezentace, dodržování autorství – obrázky s volnou licencí.

Cílem kurzu je zefektivnění práce pedagogických pracovníků v rámci programů sady MS Office. Celý kurz je zaměřen na programy Word, Excel, PowerPoint a prostředí MS Office 365. Účastník kurzu získá základní informace o práci v těchto programech.

Kurz je pořádán zdarma v rámci projektu “ORP Říčany – Místní akční plány rozvoje vzdělávání II”, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008643, který je financován z Evropských strukturálních a investičních fondů, z rozpočtu České republiky, z rozpočtu města Říčany a z vybraných obcí ORP Říčany.