20. 02. 2023 — Učící se síť – Setkání ředitelů ZŠ
Učící se síť ZŠ

20. února 2023, od 14.00 do 16.00 hodin

Základní škola Mirošovice, Školní 211, 251 66 Mirošovice

Společné sdílení ředitelů základních škol, kteří jsou součástí MAP Říčany.

 

Anotace:
• Úvodní slovo ředitelky Mgr. Dagmar Pilousové a týmu MAP Říčany
• Aktuální informace z Odboru sociálních věcí a zdravotnictví (Mgr. Blanka Spolková)
• Informace o projektu Jedlých zahrad (Pavla Plecitá, DiS.)
• Představení edukativní matematické hry Mathesso (Dipl.-Ing. Architekt Blanka Drescher)
• Aktuální témata ve školství
• Komentovaná prohlídka ZŠ Mirošovice

 

Cílem setkání je společné sdílení aktuálních témat ve školství, podpora funkce ředitelů základních škol.

Setkání je pořádáno zdarma v rámci projektu “ORP Říčany – Místní akční plány rozvoje vzdělávání III”, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0020456, který je spolufinancován Evropskou unií z OP VVV, z rozpočtu města Říčany a z vybraných obcí ORP Říčany.

ZAREGISTROVAT SE MŮŽETE ZDE