20. 10. 2020 – Právní poradenství pro vychovatele školních družin “Agresivita žáků a některých rodičů” – ZRUŠENO
Seminář Mgr. Ladislava Dvořáka pro vychovatele školních družin

Náhradní termín: 18. 8. 2021

Místo konání: Zámek Kostelec nad Černými lesy

Seminář bude součástí Letní školy pro pedagogy 2021

Vzdělávací program vychází z potřeb získat elementární právní vzdělání, aplikované pro potřeby pedagogických pracovníků a dalších zaměstnanců školy, tj. s přihlédnutím k sociální realitě a společenským požadavkům. Vychází ze skutečnosti, že mnozí neznají právní terminologii, zásady interpretace, aplikace a realizace právních norem. Tento program umožní snadnější a fundovanější orientaci v základních právních otázkách, souvisejících s pedagogickou profesí.

Anotace:

• Účastníci budou seznámeni se základními prameny práva, typickými kazuistikami a naučí se s nimi pracovat. Vzdělávací program je zaměřen na tato témata: Vzdělání a škola ve světle práva (základní právní terminologie z okruhu právaobčanského, rodinného, správního a trestního.

• Seznámení se základními prameny a normami práva. Pedagogický pracovník a žák jako subjekty práva (současné legislativní změny v oblasti školství, postavení žáka jako dítěte, vztah školy a rodiče, rozpory v rodině – poskytování informací).

• Otázky ochrany osobnosti v celém komplexu, práva a povinnosti dětí, pedagogických pracovníků u podnapilých nebo agresivních rodičů. Otázky ochrany duševního vlastnictví tělesné integrity, pověsti apod. Sociálně právní ochrana dětí, úloha společnosti a školy.

• Žáci – jejich agresivita a možnosti ochrany pedagogických pracovníků v režimu trestního a občanského práva.

• Teoretické pasáže budou vždy doplněny konkrétní kazuistikou. Pedagogický pracovník a žák ve světle trestního práva (otázky trestu a jeho funkce ve společnosti, sociálně patologické jevy ve škole a jejich promítnutí v trestně právní rovině). Upozornění na možné a nejčastější školní situace, které mohou být v závěrečné etapě řešeny jako trestné činy nebo přestupky. Význam školního řádu a jeho trestu v hierarchii školy.

Cílem setkání je zajistit posílení kompetencí pedagogických pracovníků a vychovatelů ŠD v oblasti základní právní terminologie z okruhu práva občanského, rodinného, správního a trestního. Konzultace konkrétních problémů a sdílení příkladů dobré praxe, jak postupovat při řešení obvyklých i neobvyklých situací.

ZAREGISTROVAT SE MŮŽETE ZDE