20. 4. 2021 – Pedagog na I. stupni ZŠ jako třídní učitel
Kulatý stůl pro pedagogy I. stupně s Mgr. Radanou Šimčíkovou

20. dubna 2021, od 14.00 do 15.30 hodin

Link Vám bude zaslán e-mailem 30 minut před začátkem setkání

Online kulatý stůl je určen třídním učitelům I. stupně ZŠ, kteří jsou součástí MAP Říčany.

Anotace:

  • Třídní učitel I. stupně jako zásadní tvůrce klimatu třídy,
  • stěžejní role třídního učitele v 1. období,
  • základy pedagogické diagnostiky na počátku školní docházky,
  • spolupráce s poradenskými subjekty,
  • ve zbylém čase bychom mohli probrat úpravu RVP ZV (informatika) a možná řešení.

 

Kulatý stůl pro třídní učitele I. stupně je zaměřen na třídnictví a stěžejní roli třídního učitele, na základy pedagogické diagnostiky, na spolupráci s poradenskými subjekty a možné řešení při úpravě RVP ZV.

Kulatý stůl je pořádán zdarma v rámci projektu “ORP Říčany – Místní akční plány rozvoje vzdělávání II”, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008643, který je financován z Evropských strukturálních a investičních fondů, z rozpočtu České republiky, z rozpočtu města Říčany a z vybraných obcí ORP Říčany.

ZAREGISTROVAT SE MŮŽETE ZDE