21. 01. 2021 – Školní poradenské pracoviště
Online setkání s Mgr. Petrou Kaprálkovou

21. ledna 2021, od 14.00 do 15.30 hodin

online přes Microsoft Teams – link na připojení Vám zašleme na e-mail 15 minut před zahájením setkání

PROGRAM SETKÁNÍ

program poradenských služeb školy
 ŠPP jako tým: rozdělení rolí – pravidla, postupy, spolupráce
 komunikace uvnitř školy
• práce se zakázkou (směrem k vedení školy, učiteli, žákovi a k zákonnému zástupci)
 ŠPP v online prostředí (způsob fungování, zapojení asistentů pedagogů do online výuky, apod.)
• jak nastavit funkční spolupráci s externími organizacemi (PPP, SVP, DKC, neziskové organizace, OSPOD…)
 kazuistika – příklady z praxe a jejich řešení

 

Přijďte mezi nás, zapojte se do společného tématu
a sdílejte témata s ostatními pedagogy škol.

Cílem ONLINE setkání je zajistit posílení kompetencí pedagogů v oblasti školního poradenského pracoviště, nastavení ŠPP ve školním a online prostředí, nastavení funkční spolupráce s externími organizacemi (PPP, SVP, DKC, neziskové organizace, OSPOD).

Online setkání je zdarma – pořádáno v rámci projektu “ORP Říčany – Místní akční plány rozvoje vzdělávání II”, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008643, který je financován z Evropských strukturálních a investičních fondů, z rozpočtu České republiky, z rozpočtu města Říčany a z vybraných obcí ORP Říčany.

ZAREGISTROVAT SE MŮŽETE ZDE