21. 1. 2020 – Matematická gramotnost k rozvoji potenciálu každého žáka
Pro členy pracovní skupiny matematické gramotnosti, pedagogům MŠ a ZŠ

21. ledna 2020 od 14.00 do 16.00

MAP společenská místnost, Olivova 1800, Říčany

Počítáme s účastí členů PSČG, v případě, že chcete vzít kolegu s sebou, napište nám e-mail: miroslava.kucerova@ricany.cz

Cílem pracovní skupiny je:

Sdílení a výměna zkušeností v oblasti matematické gramotnosti.

Předání výstupů z ŘV MAP.

Hodnocení zrealizovaných aktivit v roce 2019 zaměřených na rozvoj matematické gramotnosti k rozvoji potenciálu každého žáka.

Předání informací z projektu MAP.

Diskuze na téma: Školství v Belgii. Přechod dětí z MŠ na ZŠ, z 1. na 2. stupeň ZŠ, zaměřené na matematickou gramotnost.

Program:

1) Zahájení PS

2) Informace z projektu MAP

3) Předání výstupů z hlasování per rollam

4) Příklady dobré praxe Rozvoj matematické gramotnosti v MŠ nejen u předškoláků
(Jiřina Řeháková a Jarmila Šebková)

5) Příprava semináře na letní školu pro pedagogy na téma
„Přechod dětí z MŠ na ZŠ zaměřené na matematickou gramotnost“. (Miluše Staňková)

6) Diskuze

7) Závěr

ZAREGISTROVAT SE MŮŽETE ZDE