22. 9. 2021 – Vokálně instrumentální činnosti v hodinách HV
Praktický workshop "hudebkářů" s Mgr. Martinem Mužíkem

22. září 2021, od 9.00 do 12.00 hodin

Učebna HV ve 2. ZŠ Říčany, Bezručova 94/19, Říčany

Workshop je určen pro pedagogy vyučující hudební výchovu.

 

Náplň workshopu

V metodickém doporučení MŠMT k výuce HV po minulém „koronavirovém“ školním roku se zdůrazňuje činnostní pojetí hudební výchovy. Cílem semináře je poskytnout náměty pro vokálně instrumentální činnosti z oblasti moderní populární hudby, které lze realizovat v „běžných“ 5. – 9. třídách ZŠ nebo v paralelních ročnících víceletých gymnázií. Budeme se zabývat jednoduchými aranžerskými a harmonickými nápady.

Dále budeme rozebírat jednoduché varianty instrumentací skladeb. Probereme také metodiku nácviku. Vše budeme zkoušet v praxi (budeme hodně hrát a zpívat).

Těšíme se také na diskuzi na konci akce.

Poskytneme nějaké metodické materiály. Smyslem tohoto setkání je také navázání kontaktu a možné další spolupráce mezi učiteli HV v regionu.

 

Co s sebou?

Pokud budete mít chuť, tak si s sebou vezměte nástroj, který používáte v hodinách (klavír prosím ne…☺) a nějaký jeden nástroj z Orffova instrumentáře (také není úplně nutný). Dále silné ponožky (budeme bez bot na koberci, a ne vždy je v hudebně od země teplo).

 

 Něco o nás

Jsme 2. ZŠ Bezručova, Říčany s rozšířenou výukou HV. V každém ročníku máme vždy jednu „hudební“ a dvě „běžné“ třídy. Ve škole fungují 3 sbory a školní kapela. Během distanční výuky se nám podařilo nahrát školní CD (které si účastníci odnesou ☺), nahrát píseň a k ní natočit videoklip s Michalem Horákem a po nástupu do školy zrealizovat 4 koncerty.

 

Oborový worskhop je pořádán zdarma v rámci projektu “ORP Říčany – Místní akční plány rozvoje vzdělávání II”, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008643, který je financován z Evropských strukturálních a investičních fondů, z rozpočtu České republiky, z rozpočtu města Říčany a z vybraných obcí ORP Říčany.

ZAREGISTROVAT SE MŮŽETE ZDE