24. 02. 2021 – Rozvoj komunikace u dítěte s opožděným vývojem řeči prostým v MŠ
Webinář pro pedagogy a logopedické asistenty MŠ s Mgr. Martinou Křivkovou

24. února 2021, od 9.30 do 16.00 hodin

link Vám bude zaslán e-mailem 30 minut před začátkem setkání

Obsah webináře:

Řečový vývoj intaktního dítěte v předškolním věku
Komunikační schopnosti a jejich vývoj v raném a předškolním věku. Nejčastější chyby a omyly z logopedické praxe.

• Dítě s opožděným vývojem řeči prostým v běžné mateřské škole
Definice, příčiny, příznaky, důležitá odborná vyšetření při podezření na opožděný vývoj řeči.
Příklady z logopedické praxe – diferenciální diagnostika (audio nahrávky dětí a jejich rozbor).
Přístup k dětem s opožděným vývojem řeči prostým.

• Pracovní dílna – metodická část pro pedagogy MŠ a logopedické asistentky
Speciální pracovní listy.
Metodické postupy pro rozvíjení obsahové stránky řeči – vytváření základního zvukového materiálu, jednoslabičná, dvojslabičná slova a víceslabičná slova, rozvoj slovní zásoby, tvorba jednoslovných, dvouslovných a víceslovných vět, popis, techniky pro rozvoj vyprávění.

 

Účastníci webináře obdrží osvědčení, které bude zasláno elektronicky na uvedený e-mail.
Do přihlašovacího e-mailu, prosím, uveďte: titul, jméno, datum narození.

 

Cílem webináře je rozšířit vzdělání pedagogických a logopedických pracovníků mateřských škol se zaměřením na rozvoj komunikaci u dítěte s opožděným vývojem řeči v MŠ.

Webinář je zdarma, pořádán v rámci projektu “ORP Říčany – Místní akční plány rozvoje vzdělávání II”, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008643, který je financován z Evropských strukturálních a investičních fondů, z rozpočtu České republiky, z rozpočtu města Říčany a z vybraných obcí ORP Říčany.

ZAREGISTROVAT SE MŮŽETE ZDE