24. 11. 2021 – Kulatý stůl s metodiky prevence
Kulatý stůl s Mgr. Markétou Hubínkovou, DiS. a hostem Mgr. Lukášem Kohoutkem

24. listopadu 2021, od 15.00 do 17.00 hodin

MAP společenská místnost (3. patro), Olivova 1800/2, Říčany

Kulatý stůl je určen pro metodiky prevence, kteří působí na území MAP Říčany.

 

Anotace:

Setkání metodiků prevence pod vedením Mgr. Markéty Hubínkové se zaměří na aktuální situaci ve školních třídách. Jak se změnily třídní kolektivy? Jaká témata se nejčastěji řeší? Na co by se témata třídnických hodin a primární prevence měla nejvíce zaměřovat?

Váženým hostem s mnohaletými zkušenostmi v oblasti primární prevence (Jules a Jim, z. ú.) je Mgr. Lukáš Kohoutek, který je nyní na pozici ředitele ZŠ Mukařov. Společně probereme aktuální témata a jak na ně reagovat, systém primární prevence, grantový systém v ČR, nápady a triky na podporu kolektivů a uvedení preventivních témat.

 

Témata:

  • Aktuální problémy v třídních kolektivech a jak na ně reagovat – příklady dobré praxe
  • Rozdílnost žáků (snad už) po dlouhodobých uzavírkách škol – koho jsme obětovali? Hledání průměru
  • Třídnické hodiny na vašich školách – jakou formou jsou vedeny, doporučení
  • Nápady na skupinové aktivity, stmelovací techniky

Kulatý stůl s metodiky prevence je zaměřen na aktuálně řešené problémy v třídních kolektivech a třídnické hodiny, rozdílnost žáků, které přinesla corona a nápady na stmelovací techniky ve třídě.

 

Kulatý stůl je pořádán zdarma v rámci projektu “ORP Říčany – Místní akční plány rozvoje vzdělávání II”, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008643, který je financován z Evropských strukturálních a investičních fondů, z rozpočtu České republiky, z rozpočtu města Říčany a z vybraných obcí ORP Říčany.

ZAREGISTROVAT SE MŮŽETE ZDE