24.—25. 9. 2020 – Výjezdní zasedání ředitelů MŠ a přátel škol z ORP Říčany
Pro ředitele MŠ a přátele škol z ORP Říčany

24.—25. září 2020

Chata Kořenov, číslo evidenční 1320, Kořenov

Co je cílem našeho výjezdu?

Společné setkání ředitelů MŠ a přátel škol s odborným programem má za cíl rozšířit a podpořit Vaše znalosti, které využijete ve své každodenní praxi. Horská příroda vás obohatí svou energií.

 

Časový harmonogram:

24. 9. 2020

13.00—17.00 hodin – ODBORNÝ SEMINÁŘ „Typologie osobnosti, komunikační dovednosti a týmová spolupráce“
s Jitkou Hánovou

19.00—20.00 hodin – Učící se síť MŠ od 20.00 hodin – Neformální sdílení ředitelů MŠ

25. 9. 2020

9.00—10.00 hodin – PREZENTACE MUZEUM ŘÍČANY – Metoda tvořivé hry má svoji finální podobu!
s Carolinou Sidon a Adélou Venerovou

10.00—12.00 hodin – Návštěva muzea a rozhledny Maják Járy Cimrmana (za příznivého počasí)

Změna času a programu vyhrazena

Podrobný program

„Typologie osobnosti, komunikační dovednosti a týmová spolupráce“ s Jitkou Hánovou

Praktický seminář, ve kterém se zaměříme na poznání sebe sama, porozumění druhým a uvědomění si, že každý jsme jiný. Budeme sdílet zkušenosti s komunikací a spoluprací nejen v rámci učitelského týmu,
ale zejména s rodiči.

 

Cíle semináře:

• sebepoznání a uvědomění si, kdo jsem, své preference chování a komunikační styl
• porozumět druhým a přizpůsobit svůj styl komunikace a chování
• poznání hodnoty našich odlišností
• naučit se praktické techniky „rychlého čtení“ druhých, jejich komunikačních stylů

 

Lektorka

Jitka Hánová – nezávislý trenér a kouč v oblasti osobnostního rozvoje Věnuje se psychometrice – barevná typologie Lumina Learning. Školí týmy ve firmách i ve školství. Spolupracuje se ZŠ T. G. Masaryka Mnichovice – jako odborník i jako rodič

 

MUZEUM ŘÍČANY – Metoda tvořivé hry má svoji finální podobu!

Děti poznávají svět skrze hru. Umožňujeme jim naplňovat jejich potřebu – tvořit podle své fantazie, své výrobky zapojovat do hry, znovu je přetvářet a dále si s nimi hrát. Metoda tvořivé hry, kterou jsme společně s 40 učitelkami a jejich dětmi během 4 let v muzeu vyvíjeli, má svoji finální podobu! Co nového metoda přinesla dětem i učitelkám? Jaké možnosti inspirace či přímé spolupráce vaší školce nabízí Muzeum Říčany pro nový školní rok?

„Hrozně mi vyhovovalo, když lektorky přišly za mnou a učily mě tvořivou hru přímo s dětmi v mojí třídě. Já, když jedu někam na seminář nebo kurz, tak tam vidím paní, jak to prostě jede, jak tam něco ukazuje. Já si říkám, že bych to s dětma strašně chtěla zkusit, jenže přijdu do školky, mám to nadšení, mám nějaký papíry a než to použiju, tak půlku zapomenu. Ale v tomhle projektu si něco vyslechnu, pak za mnou přijede člověk, ten mi to ukáže, pak za mnou přijede podruhé, já dělám tu činnost a on mi dává reflexi zpátky. Takže jsem si to vyzkoušela sama, pak jsem i zaučovala kolegyni, takže zase si tam člověk najde ty svoje věci. Když jdu na nějaký seminář, tak si z toho tolik neodnesu, potřebuji si to zažít.“ (Veronika Svobodová, MŠ Mnichovice)

 

Lektorky

Carolinu Sidon – autorka a mentorka tvořivé hry
Adéla Venerová – zástupkyně ředitele, manažerka projektu

ZAREGISTROVAT SE MŮŽETE ZDE