25. 6. 2020 – Setkání členů skupiny pro financování
Pro členy skupiny pro financování

25. června 2020 od 14.00 do 16.00

MAP – společenská místnost, Olivova 1800/2, Říčany

Cílem pracovní skupiny je:

  • sdílení a výměna zkušeností v oblasti finanční gramotnosti
  • příprava Ročního akčního plánu
  • vyhodnocení monitoringu/dotazníku v rámci evaluace plnění priorit a cílů MAP
  •  zhodnocení reformy regionálního školství v MŠ a ZŠ

Program:

  1. Informace z projektu MAP v ORP Říčany
  2. Příprava Ročního akčního plánu
  3. Vyhodnocení monitoringu/dotazníku v rámci evaluace plnění priorit a cílů MAP
  4. Zhodnocení reformy regionálního školství v MŠ a ZŠ
  5. Diskuze a závěr

ZAREGISTROVAT SE MŮŽETE ZDE