26. 10. 2020 – Škola jako zaměstnavatel II. – aktuální problematika pracovního práva s Mgr. Filipem Kolorosem
Pozvánka pro ředitele MŠ, ZŠ a personalisty

26. listopadu 2020, od 14.00 do 16.00 hodin

online školení, link Vám bude zaslán e-mailem 30 minut před začátkem setkání

Školení se týká především nedávných a chystaných změn právních předpisů v pracovněprávní oblasti dopadajících na školy a školská zařízení. Mezi další hlavní témata patří například nejčastější chyby škol v oblasti zaměstnávání, uzavírání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPP, DPČ).

Témata:
Vybrané problémy v oblasti pracovního práva
 Novinky v oblasti pracovněprávní legislativy
Dohoda o provedení práce (co by měla obsahovat, výhody/nevýhody)
Dohoda o pracovní činnosti (co by měla obsahovat, výhody/nevýhody)
Otázky a diskuze

Cílem setkání je zajistit posílení kompetencí ředitelů MŠ a ZŠ v oblasti pracovního práva.

Seminář je zdarma a je pořádán v rámci projektu “ORP Říčany – Místní akční plány rozvoje vzdělávání II”, reg. č CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008643, který je financován z Evropských strukturálních a investičních fondů, z rozpočtu České republiky, z rozpočtu města Říčany a z vybraných obcí ORP Říčany.

ZAREGISTROVAT SE MŮŽETE ZDE