26. 11. 2019 – Porada ředitelů a všech aktérů školství v ORP Říčany
Pro ředitele MŠ, ZŠ a ZUŠ, členy Řídicího výboru MAP, členy všech pracovních skupin a všechny aktéry školství působící v ORP Říčany

26. listopadu 2019, od 16.00 do 19.00 hodin

Sokolská 1376/8, 251 01 Říčany

Setkání je určeno pro: ředitele MŠ, ZŠ a ZUŠ, členy Řídicího výboru MAP, členy všech pracovních
skupin a všechny aktéry školství působící v ORP Říčany

Svou účast, prosím, potvrďte do středy 20. 11. 2019 na e-mail: map@ricany.cz, tel: 323 618 122

Program:

16.00–16.05 Přivítání a zahájení

16.05–16.30 Informace z oblasti ekonomiky správních a organizačních činností
z OŠMS KÚSK (zástupci Středočeského kraje)

16.30–16.45 Aktuality z Muzea Říčany

16.45–17.00 Příběhy našich sousedů (2. ročník)

17.00–17.15 Projektu MAP II – ohlédnutí se za rokem 2019

17.15–17.30 OŠK – informace z odboru školství

17.30–17.45 Společná diskuze, pozvánky na akce, ukončení setkání

18.00–19.00 Překvapení večera – kapela Divadla SEMAFOR

Cíl setkání: aktuální informace z oblasti školství a společné ohlédnutí
za proběhlým rokem 2019. Setkání se koná v rámci implementační aktivity
4.3 Podpora školám, obcím a zřizovatelům.

ZAREGISTROVAT SE MŮŽETE ZDE