26. 3. 2020 – Aktualizace strategického rámce MAP a jednání členů Řídicího výboru
Jednání Řídicího výboru proběhne hlasováním PER ROLLAM prostřednictvím e-mailu.

26. března 2020 od 16.00 do 18.00

MěÚ Říčany, Masarykovo nám. 53, Říčany

Jednání Řídicího výboru proběhne hlasováním PER ROLLAM prostřednictvím e-mailu.

Vzhledem k tomu, že od poslední aktualizace Strategického rámce MAP uběhne v březnu půl roku, byl na konci února spuštěn příjem navrhovaných aktualizací projektových záměrů v území. Nové (případně upravované) projektové záměry za vaši školu/obec zasílejte do 13. března 2020 na e-mail monika.zilkova@ricany.cz. Aktualizovaná verze Strategického rámce bude předložena ke schválení Řídicím výborem na jeho jednání ve čtvrtek 26. března 2020.

Program:

1) Změny v personálním obsazení členů ŘV

2) Aktuální informace k realizaci MAP II

Výstupy z jednání pracovních skupin

Implementace

Schválení aktualizace dokumentace MAP

Výstupy konference Společně pro úspěch našich škol – Marcela Erbeková

3) Evaluace priorit cílů a RAP 2019/2020

4) Diskuze k aktuálním tématům

Speciální třídy MŠ v regionu – Ivana Dubská a Sylva Miškovská

Příspěvek z OŠK (zřizování a podmínky provozu speciální třídy MŠ) – Petr Dušek

SRP – aktuality z projektu a možnosti spolupráce – Šárka Pirklová

E-mailem Vám budou zaslány dokumenty k projednání. Připomínky a potvrzení Vaší účasti prosím zasílejte nejpozději do 24. 3. 2020 na email: map@ricany.cz

ZAREGISTROVAT SE MŮŽETE ZDE