26. 9. 2019 – jednání řídicího výboru MAP
Pro členy řídicího výboru MAP

26. září 2019, od 16.00 hodin

MěÚ Říčany, Masarykovo nám. 53, Říčany

PROGRAM:

1) Změny v personálním obsazení členů ŘV

2) Aktuální informace k realizaci MAP II
(Výstupy z jednání pracovních skupin,
Implementace, proběhlé akce apod.)

3) Aktualizace investičních priorit v regionu
(Strategický rámec)

4) Výsledky dotazování na Říčansku

5) Regionální konferenci Společně pro úspěch našich škol

E-mailem Vám budou zaslány dokumenty k projednání.

Připomínky a potvrzení Vaší účasti prosím zasílejte nejpozději do 24. 9. 2019

na email linda.kustkova@ricany.cz.

Pokud se jednání nebudete moci osobně zúčastnit,
prosím pověřte svého zástupce, v příloze zasílám formulář plná moc.

ZAREGISTROVAT SE MŮŽETE ZDE