26. 9. 2019 – setkání pracovní skupiny Pro financování
Pro členy pracovní skupiny pro financování

26. září 2019, od 14.00 do 16.00 hodin

MěÚ Říčany, Masarykovo nám. 53, Říčany

Seminář je určen pro: členům pracovní skupiny Pro rovné příležitosti

Cílem pracovní skupiny je: příprava výstupů k projednání ŘV MAP dle níže navrženého programu.

PROGRAM:

1) Zahájení PS

2) Informace z projektu MAP v ORP Říčany

3) Projednání podkladů pro Řídicí výbor

4) Návrh financování aktivit

5) Prioritizace záměrů v SR MAP (optimální síť škol v území)

6) Diskuze

ZAREGISTROVAT SE MŮŽETE ZDE