27. 5. 2021 – Cítím se na dvacet aneb jak jsme vlastně staří?
Online beseda pro rodiče, pedagogické a nepedagogické pracovníky z MŠ a ZŠ

27. května 2021, od 17.00 do 19.00 hodin

Link Vám bude zaslán e-mailem 60 minut před začátkem setkání

Online beseda o psychickém vývoji dětí i dospělých pro rodiče, pedagogické a nepedagogické pracovníky MŠ a ZŠ z ORP Říčany s předsedkyní sekce pro dětskou a dorostovou adiktologii v ČR SNN ČLS JEP, vedoucí adiktologické ambulance pro děti a mládež Ada+ Kladno, psychoterapeutkou, lektorkou, supervizorkou a koučkou Mgr. Michaelou Štáfkovou, MBA

 

Anotace setkání:

Věk určuje, kolik let je našemu tělu. Říká se mu věk chronologický neboli fyzický. Připomínáme si ho vždy, když se podíváme do občanského průkazu, anebo zveme přátelé na oslavu narozenin. Většina z nás má své tělo již plně vyvinuté (výška těla, vývoj orgánů, zrání pohlavního a hormonálního systému a v poslední řadě i nervového systému, který dosahuje vrcholu vývoje cca ve 22 letech). U některých jedinců se tělo vyvíjí cca do 25. roku života (zuby moudrosti, mineralizace kostí). Takže, jsme tedy už úplně hotové, dokončené bytosti? A co věk ontogenetický, biologický, psychický, mentální, duchovní, společensko-kulturní, prenatální? Jak moc nás tyto věkové fáze ovlivňují? Kdy se tedy stáváme dospělými a kdy plně vyvinutými jedinci?

Pojďme společně diskutovat nad tím, ve které fázi vývoje se nacházíme a co můžeme udělat jak pro sebe, tak i pro naše děti – máme to to totiž v našich rukou – a nebo v hlavě?

Soutěžní otázka: Kdy se člověk stává dospělým jedincem?

Cílem online odborné besedy je zapojení rodičů, pedagogický i nepedagogických pracovníků MŠ a ZŠ do problematiky dospělosti se zaměřením na věkové fáze a chování jednotlivých lidí.

Setkání je zdarma, pořádáno v rámci projektu “ORP Říčany – Místní akční plány rozvoje vzdělávání II”, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008643, který je financován z Evropských strukturálních a investičních fondů, z rozpočtu České republiky, z rozpočtu města Říčany a z vybraných obcí ORP Říčany.

ZAREGISTROVAT SE MŮŽETE ZDE