29.03.2021 – Správní řízení pro ZŠ – Řešení stížností zákonu 106/1999 sb. o poskytování informací
Online seminář s Mgr. Ladislavem Dvořákem

29. března 2021, od 10.00 do 15.00 hodin

Link Vám bude zaslán e-mailem 30 minut před začátkem setkání

Seminář je určen pro ředitele základních škol, které jsou součástí MAP Říčany.

Anotace

⦿ Obsahem online semináře je přehled předpisů správního práva, souvislosti správní a školské legislativy opírající se o aktuální platnou legislativu, Zákon č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

⦿ Vzdělávací program vymezuje práva a povinnosti ředitele školy a školského zařízení v oblasti státní správy a základní zásady činnosti správního orgánu. Definuje zásady pro příjem dokumentů, vedení evidence a ukládání dokumentů.

⦿ Dále popisuje způsoby zahájení správního řízení od doby zjišťování podkladů pro rozhodnutí do doby vydání správního rozhodnutí, lhůty a počítání času, podklady pro vydávání rozhodnutí, zastavení řízení, odvolací řízení a odvolací lhůty, oznamování rozhodnutí a vydání rozhodnutí, pravidla řešení stížností, jejich přijímání a vyřizování, příklady státní správy v rozhodování ředitele školy, včetně řešení problematiky zákona č. 106/1999 Sb., o poskytování informací.

⦿ Součástí vzdělávacího programu je rozbor jednotlivých případů se zaměřením na ZŠ bez ohledu na zřizovatele.

⦿ Na závěr bude probíhat diskuze, která umožní účastníkům konzultovat nově získané poznatky.

 

Účastníci semináře obdrží osvědčení, které následně zašleme poštou.

 

Cílem setkání je zajistit posílení znalostí ředitelů ZŠ v oblasti správního řízení.

Online seminář je zdarma. Je pořádán v rámci projektu “ORP Říčany – Místní akční plány rozvoje vzdělávání II”, reg. č CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008643, který je financován z Evropských strukturálních a investičních fondů, z rozpočtu České republiky, z rozpočtu města Říčany a z vybraných obcí ORP Říčany.

ZAREGISTROVAT SE MŮŽETE ZDE