29. 4. a 10. 6. 2021 – Základem dobré péče o druhé je dobrá péče o sebe sama – Skupina B – KAPACITA SEMINÁŘE JE JIŽ NAPLNĚNA
Dvoudenní navazující online seminář SUPERVIZE PRO PEDAGOGY I. (B SKUPINA) s PhDr. Vladislavou Moravčíkovou a Vítem Hrbáčkem

29. dubna a 10. června 2021, vždy od 14.00 do 15.30 hodin

Link Vám bude zaslán e-mailem 30 minut před začátkem setkání

Účastnící se závazně hlásí na oba termíny školení

Dvoudenní navazující supervize je určena pro pedagogy základních škol, které jsou součástí MAP Říčany.

„Základem dobré péče o druhé je dobrá péče o sebe sama“
Cítíte se pod stresem ve spojitosti se současnou situací?
Hledáte nejlepší cesty k osobnostnímu a profesnímu růstu?
Hledáte nástroje pro reflexi a sebereflexi?
Řešíte konkrétní problém či situaci?
Chcete zlepšit spolupráci s kolegy?
Chcete předejít syndromu vyhoření?
Nevíte si rady se zvládáním zátěžových situací?
O těchto situacích je možné uvažovat o supervizi.

Supervize poskytuje bezpečný prostor pro zpětnou vazbu, pro sdílení, pro reflexi a sebereflexi, pro ulevení si od problémů, speciálně od těch opakujících se. Prostor, kde za podpory supervizora můžete nalézt jiný pohled na věc, nadhled, řešení, která nás nenapadnou, inspiraci od ostatních, co by šlo dělat jinak.

Supervize může pomoci zpracovat negativní emoce, které jako učitel vůči žákovi prožíváte, a které mu mohou bránit najít konstruktivní řešení situace. Především pak může sdílení v supervizi přinést nový pohled jak na žáka, tak na situace, kdy se s ním dostává nejčastěji do konfliktu.

Učitelé často zapomínají na své vlastní potřeby, a to může spolu s chronickým stresem vést k syndromu vyhoření. Supervize je jedním ze způsobů, jak vyhoření předcházet. Supervize pomáhá také k tomu, vyjasnit si svoje hranice vůči žákům, rodičům, zmapovat si vlastní zdroje nebo analyzovat náročné situace, do kterých se ve své profesi dostáváte.

 

Cílem dvoudenního semináře je zajistit posílení pedagogů ZŠ ve zpracování negativních emocí, které jako učitel k žákovi prožívá. Nabídne konstruktivní řešení vzniklých situací a díky supervizi přinese nový pohled na žáka.

Online seminář je zdarma. Je pořádán v rámci projektu “ORP Říčany – Místní akční plány rozvoje vzdělávání II”, reg. č CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008643, který je financován z Evropských strukturálních a investičních fondů, z rozpočtu České republiky, z rozpočtu města Říčany a z vybraných obcí ORP Říčany.

ZAREGISTROVAT SE MŮŽETE ZDE