3. 3. 2022 — Psychické problémy dětí v současné době
Odborná beseda pro pedagogy s PhDr. Richardem Braunem, PhD.

3. března 2022, od 15.00 do 17.00 hodin

3. ZŠ u Říčanského lesa, Školní 2400/4, Říčany (posluchárna)

Odborná beseda je určena pedagogům základních škol, kteří jsou součástí MAP Říčany.

 

Zaměříme se na níže uvedená témata:

Jak se uplynulé dva roky odrazily v duších našich žáků?
Lze očekávat, že se v nejbližší době stav bude stabilizovat?
Může škola podpořit duševní zdraví svých žáků?
V diskusi by měly zaznít aktuální informace o výskytu duševních problémů žáků našich škol.
Jak se s daným stavem potýkají rodiče a učitelé.
Jak vést podpůrné nápravné kroky v samotném prostředí školy.
Meze a kompetence pedagoga v dané oblasti.

Odborná beseda s pedagogy základních škol je zaměřena na psychické problémy dětí řešené v současné době. Psycholog nám prozradí podpůrné nápravné kroky vedoucí k posílení kompetencí pedagogů při vhodných způsobech řešení.

ZAREGISTROVAT SE MŮŽETE ZDE