3. 6. 2022 — Dramatizace ve škole
Seminář s PhDr. Mgr. Romanem Musilem

3. června 2022, od 9.00 do 16.00 hodin

Olivova dětská léčebna (kaple), Olivova 224, Říčany u Prahy

Odborný seminář je určen pedagogům mateřských a základních škol, kteří jsou součásti MAP Říčany.

 

ANOTACE:

Pokud by si učitelé v mateřské či základní škole chtěli se svými dětmi či žáky zahrát divadlo, které by nebylo jen lacinou exhibicí, parodováním učitelů nebo kopírováním známého divadla, ale bylo by především kvalitní divadelní inscenací, spojenou s radostí ze hry, pak mohou vyzkoušet tento seminář.

Zamyslíme se nad tím, proč se vůbec divadlo hraje?

Co chce cílovému divákovi sdělit?

Jaké prostředky můžeme do divadelní inscenace zapojit?

A hlavně, jak zapojit do divadla celou třídu MŠ (malou třídu ZŠ). Ukážeme si několik návodů, jak zdramatizovat prózu, poezii, ale třeba i písňový text. Tento seminář není přednáškou, zde si seminarista sám na sobě vyzkouší, jak se divadlo připravuje, hraje i režíruje.

 

Cílem semináře je prohloubení znalostí pedagogů MŠ a ZŠ v oblasti dramatické výchovy.

Seminář je pořádán zdarma v rámci projektu “ORP Říčany – Místní akční plány rozvoje vzdělávání III”, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0020456, který je spolufinancován Evropskou unií z OP VVV, z rozpočtu města Říčany a z vybraných obcí ORP Říčany.

ZAREGISTROVAT SE MŮŽETE ZDE