6. 4. 2022 — Učící se síť ředitelů ZŠ na Říčansku
Pro ředitele ZŠ na Říčansku

6. dubna 2022, od 15.00 do 17.00 hodin

ZŠ Mukařov, Školní 88

Společné sdílení ředitelů škol se zaměřením na nastavení aktivit prevence v ZŠ.

 

Anotace:
• Úvodní slovo pana ředitele Mgr. Lukáše Kohoutka (představení ZŠ Mukařov)
• Schránky důvěry v praxi – výsledky dotazování ORP
• Co v oblasti prevence máme mít zajištěno a na co si dát pozor
• Spolupráce ředitele s metodikem prevence a nastavení systému prevence ve škole
• Prostor pro konzultaci kazuistik
• Možnosti spolupráce s projektem MAS Říčansko o.p.s. a Rozum a cit
• Aktuální problémy ve školství
• Komentovaná prohlídka ZŠ Mukařov

 

Odborný program zaštituje

Mgr. Lukáš Kohoutek působí/působil jako ředitel a lektor kurzů primární prevence v organizaci Jules a Jim, z.ú., prezident České koalice proti tabáku, koordinátor pracovní skupiny kyberprevence NPIČR, ředitelem v ZŠ Mukařov od 7.4. 2021.

 

Cílem setkání – Učící se sítě je prohloubení znalostí a společné sdílení ředitelů ZŠ v oblasti řízení škol a prevence. Zaměříme se také na začleňováním cizinců do kolektivu ZŠ.

Kulatý stůl je pořádán zdarma v rámci projektu “ORP Říčany – Místní akční plány rozvoje vzdělávání III”, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0020456, který je spolufinancován Evropskou unií z OP VVV, z rozpočtu města Říčany a z vybraných obcí ORP Říčany.

ZAREGISTROVAT SE MŮŽETE ZDE