6. 5. 2021 – Setkání členů pracovní skupiny pro rovné příležitosti
Online se setkání členů pracovní skupiny

6. května 2021, od 14.00 do 15.30 hodin

Link Vám bude zaslán e-mailem 15 minut před začátkem setkání

Cílem pracovní skupiny je:

 • Předání informací z projektu MAP II
 • Příprava a kontrola plnění RAP
 • Projednání témat: Možnosti podpory neprospívajících dětí po návratu do škol, Ztráta blízké osoby a předání informací z online semináře Deficity dílčích kognitivních funkcí a prevence vzniku SPU.
 • Sdílení a výměna zkušeností

 

Program:

 1. Informace z projektu MAP v ORP Říčany
 2. Aktualizace a kontrola plnění naplánovaných aktivit Ročního akčního plánu
 3. Sdílení témat s Mgr. Jitkou Svátkovou a Mgr. Lenkou Šourkovou
  Možnosti podpory neprospívajících dětí po návratu do škol
  Ztráta blízké osoby – úmrtí v rodině.
 4. Sdílení informací s Mgr. Dagmar Pilousovou na téma
  Deficity dílčích kognitivních funkcí a prevence vzniku SPU
 5. Sdílení aktuálních témat a výměna zkušeností

ZAREGISTROVAT SE MŮŽETE ZDE