II. BLOK WORKSHOPŮ

6. Pod Pokličkou Školního Poradenského Pracoviště

Petra Kaprálková

ZÁSTUPCE PRO INKLUZI NA ZŠ T. G. MASARYKA MNICHOVICE

Speciální pedagožka a učitelka na I. stupni. Spolupracuje také s žáky z II. stupně v talentovém bloku, jehož hlavní myšlenkou je „Radost pomáhat“.

Jana Březinová 

ŠKOLNÍ PSYCHOLOŽKA, PSYCHOTERAPEUTKA

Ve své privátní praxi se věnuje poradenství a terapii pro děti, jejich rodiče a dospělé. Pracuje také v oblasti reprodukční medicíny. Je lektorkou a supervizorkou pro pedagogy a odborníky v pomáhajících profesích.

ANOTACE:

Školní poradenské pracoviště hraje v době inkluze stále větší roli. Převážně pak jako zdroj podpory a informací nejen pro žáky a jejich rodiče, ale hlavně pro pedagogy. Během diskuze a sdílení zkušeností z praxe odpovíme na otázky, jak může ŠPP pracovat, jak nastavit strukturu, postupy a vzájemnou spolupráci. Představíme také nejčastější témata a problémy řešené v rámci ŠPP.

V RÁMCI SEMINÁŘE BUDE PROBÍHAT DISKUZE NA TATO TÉMATA:

  • ŠPP jako centrum týmové spolupráce
  • Dítě v krizi, syndrom CAN v rámci ŠPP
  • Rodič jako partner školy v rámci inkluze
  • Podpora školního psychologa pro pedagogy školy, supervize
  • Děti s poruchami chování z pohledu psychologa
  • Role asistenta pedagoga ve škole
  • Spolupráce ŠPP s dalšími subjekty
  • Příklady z praxe (komunikace s rodiči, podpora pedagogů, asistentů apod.)

MAP společenská místnost, Olivova 1800/2, Říčany

od 14.45 do 16.15 hodin

Kapacita: 15 účastníků

Zaujala Vás naše konference?

Přijďte 20. 2. 2020 do kc labuť v Říčanech