8. 11. 2022 — Podpora diagnostiky dítěte předškolního věku v praxi
Seminář s Mgr. Jiřinou Bednářovou

8. listopadu 2022, od 9.00 do 16.00 hodin

Olivova dětská léčebna (kaple) Olivova 224, 251 01 Říčany u Prahy (prosíme, neparkujte v areálu léčebny, ale využijte ulice Malá Olivová)

Seminář s interaktivním přístupem účastníků, diskuzí, názornými ukázkami a příklady dobré praxe pro pedagogické pracovníky MŠ (pedagogy mateřských škol, nižších ročníků I. stupně ZŠ, speciální pedagogovy, pedagogické pracovníky školních poradenských pracovišť, ostatní pedagogické pracovníky), kteří jsou součástí MAP Říčany.

 

Program:

Obsahem semináře je pohled a hlubší zamyšlení nad pedagogickou diagnostikou v mateřské škole. Seminář navazuje na kurz Diagnostika a rozvoj schopností dítěte předškolního věku, prohlubuje získané znalosti a dovednosti z úvodního semináře a posléze z každodenní praxe. Zabývá se jak konkrétními otázkami účastníků, tak především vyhodnocením dosavadních postupů a metod, stanovením dalších strategií, uvažováním o diagnostice a jejím dopadu na kvalitu péče o dítě. Přináší hledání řešení nejen s lektorem kurzu, ale i s dalšími zúčastněnými kolegy pomocí příkladů dobré praxe, řízené diskuze, sebereflexe.

 

Témata:

  • Mapování potřeb účastníků v oblasti pedagogické diagnostiky
  • Jak konkrétně provádím diagnostiku v praxi, co se mi osvědčuje
  • Co od diagnostiky očekávám. Jak pracuji se získanými informacemi
  • Na čem bych chtěl/a pracovat
  • Shrnutí a upevnění získaných poznatků

 

Cílem programu je podpora a zvyšování profesionálních dovedností a kompetencí učitelů mateřských škol v pedagogické diagnostice. K cílenému působení na dítě, které podporuje vývoj a je smysluplné pro dítě i pro dospělého, je zapotřebí komplexního pohledu a propojení jednotlivých skutečností jak v diagnostice, tak v edukaci, stimulaci intervenci.

Seminář může přinášet odpovědi na nejasnosti v konkrétních postupech, v praktické realizaci diagnostických postupů. Hlavním záměrem je však zamyšlení a ujasnění si osobních cílů při aplikaci diagnostiky, reflexe a sebereflexe používaných postupů, řešení v oblasti diagnostiky, přemýšlení a zhodnocení používaných přístupů. Neméně důležité je následné využití získaných poznatků ve výchovně vzdělávacím procesu, jeho zefektivnění a přínos pro dítě i rodinu.

ZAREGISTROVAT SE MŮŽETE ZDE