8.—9. 6. 2021 – Dítě s multismem v běžné mateřské škole
Dvoudenní navazující webinář s Mgr. Martinou Křivkovou

8.—9. června 2021, od 14.30 do 17.30 hodin

Link Vám bude zaslán e-mailem 30 minut před začátkem setkání

Webinář slouží k dalšímu vzdělávání pedagogických a logopedických pracovníků MŠ.

 

Obsah webináře:

Řečový vývoj intaktního dítěte v předškolním věku

  • Komunikační schopnosti a jejich vývoj v raném a předškolním věku.

Dítě s diagnózou mutismus v běžné mateřské škole

  • Definice, příčiny, formy, příznaky, diagnostika, diferenciální diagnostika, specifika, terapie, interdisciplinární spolupráce.
  • Nejčastější chyby a omyly z logopedické praxe – rizikové faktory se zaměřením na mutismus.
  • Předškolní vzdělávání dětí s mutismem.

Metodická část

  • Zásadní přístupy a opatření využívané u dítěte s mutismem v předškolním věku.
  • Metodické postupy a speciální hry pro logopedickou intervenci u dětí s mutismem v předškolním věku.
  • Prezentace kazuistik a rozbor zvolených postupů.

 

Cílem webináře je rozšířit vzdělání pedagogických a logopedických pracovníků mateřských škol na práci s dítětem s multismem v běžné MŠ.

Webinář je zdarma, pořádán v rámci projektu “ORP Říčany – Místní akční plány rozvoje vzdělávání II”, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008643, který je financován z Evropských strukturálních a investičních fondů, z rozpočtu České republiky, z rozpočtu města Říčany a z vybraných obcí ORP Říčany.

SEMINÁŘ SE USKUTEČNÍ NA PODZIM 2021
O přesném termínu vás budeme informovat